Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2017 poz. 730)

Data wejścia w życie: 7 kwietnia 2017 roku

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. 2017 poz. 635)

Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2017 roku

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 624)

Data wejścia w życie: 1 września 2017 roku

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017 poz. 623)

Data wejścia w życie: 1 września 2017 roku

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2017 poz. 653)

Data wejścia w życie: 12 kwietnia 2017 roku

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255)

Data wejścia w życie: 1 września 2017 (z wyjątkami)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2017

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 191)

Data wejścia w życie: 3 marca 2017 roku

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)

Data wejścia w życie: 1 września 2017 roku (z licznymi wyjątkami)

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1985)

Data wejścia w życie: 9 grudnia 2016 roku

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1923)

Data wejścia w życie: 30 grudnia 2016 roku

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2016 poz. 2066)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2017 roku

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2102).

Data wejścia w życie: 6 stycznia 2017 roku

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1860)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2017 roku (z wyjątkiem wybranych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2016 r.)

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. 2016 poz. 1935)

Data wejścia w życie: 15 grudnia 2016 roku (z wyjątkiem wybranych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. oraz 30 listopada 2017 r.)

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920)

Data wejścia w życie: 14 grudnia 2016 roku (z wyjątkiem wybranych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.)

Ustawa z dnia 6 października 2016 r.. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2016 poz. 1921)

Data wejścia w życie: 14 grudnia 2016 roku

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

Data wejścia w życie: 18 października 2016 roku

Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1609)

Data wejścia w życie: 19 października 2016 roku

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016 poz. 1454)

Data wejścia w życie: 1 października 2016 roku

1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego