Strona główna » Prawo » Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd najważniejszych zmian w prawie istotnych z punktu widzenia jstUstawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1583).

Data wejścia w życie: 15 października 2016 roku

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1573)

Data wejścia w życie: 14 października 2016 roku

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2016 poz. 1342)

Data wejścia w życie: 10 września 2016 roku

Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1257)

Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2016 roku

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2016 poz. 1174)

Data wejścia w życie: 5 sierpnia 2016 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020)

Data wejścia w życie: 28 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 2016 poz. 1176)

Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2016 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2017 roku

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1271)

Data wejścia w życie: 17 września 2016 roku

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 960)

Data wejścia w życie: 15 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202)

Data wejścia w życie: 9 września 2016 roku

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 903)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016 poz. 961)

Data wejścia w życie: 16 lipca 2016 roku

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 753).

Data wejścia w życie: 2 września 2016 roku

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2016 poz. 848)

Data wejścia w życie: 30 czerwca 2016 roku

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2016 poz. 744)

Data wejścia w życie: 2 września 2016 roku

Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 395)

Data wejścia w życie: 25 marca 2016 roku

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 422)

Data wejścia w życie: 15 kwietnia 2016 roku

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2016 roku

1 
2 
3 
4 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego