Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jstRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 493)

Data wejścia w życie: 25 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 491)

Data wejścia w życie: 20 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 490)

Data wejścia w życie: 20 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410)

Data wejścia w życie: 11 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zgierz w województwie łódzkim (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 503)

Data wejścia w życie: 24 marca 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa (Dz.U. Dz.U. 2020 poz. 331)

Data wejścia w życie: 14 marca 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2020 poz. 268)

Data wejścia w życie: 20 lutego 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2020 poz. 222) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2020 poz. 557)

Data wejścia w życie: 30 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (Dz.U. 2020 poz. 221) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Obrzycko w województwie wielkopolskim (Dz.U. 2020 poz. 558)

Data wejścia w życie: 30 marca 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim (Dz.U. 2020 poz. 149)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim (Dz.U. 2020 poz. 70)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. 2020 poz. 76)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2020 poz. 31)

Data wejścia w życie: 12 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1850)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1849)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2019 poz. 1735)

Data wejścia w życie: 15 września 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim (Dz.U. 2019 poz. 1740)

Data wejścia w życie: 13 września 2019 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka (Dz.U. 2019 poz. 1132)

Data wejścia w życie: 7 lipca 2019 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
10 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego