Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jstRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wierzchlas w województwie łódzkim (Dz.U. 2020 poz. 149)

Data wejścia w życie: 31 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jarosław w województwie podkarpackim (Dz.U. 2020 poz. 70)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych (Dz.U. 2020 poz. 76)

Data wejścia w życie: 17 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2020 poz. 31)

Data wejścia w życie: 12 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1850)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2019 poz. 1849)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. 2019 poz. 1416)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. 2019 poz. 1735)

Data wejścia w życie: 15 września 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim (Dz.U. 2019 poz. 1740)

Data wejścia w życie: 13 września 2019 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Kazimierza Wielka oraz sołectwom: Cudzynowice, Donosy i Słonowice położonym na obszarze gminy Kazimierza Wielka (Dz.U. 2019 poz. 1132)

Data wejścia w życie: 7 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. 2019 poz. 1071)

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2019 poz. 1101)

Data wejścia w życie: 14 czerwca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. 2019 poz. 1215)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz.U. 2019 poz. 1206)

Data wejścia w życie: 9 lipca 2019 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz.U. 2019 poz. 899)

Data wejścia w życie: 29 maja 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim (Dz.U. 2019 poz. 844)

Data wejścia w życie: 5 maja 2019 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców (Dz.U. 2019 poz. 727)

Data wejścia w życie: 3 maja 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim (Dz.U. 2019 poz. 709)

Data wejścia w życie: 17 kwietnia 2019 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim (Dz.U. 2019 poz. 671)

Data wejścia w życie: 11 kwietnia 2019 roku

1 
2 
3 
4 
5 
... 
9 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego