Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jstRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych (Dz.U. 2018 poz. 442)

Data wejścia w życie: 1 marca 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym (Dz.U. 2018 poz. 131)

Data wejścia w życie: 16 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2018 poz. 109)

Data wejścia w życie: 13 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2017 poz. 2379)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2017 poz. 2401)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2017 poz. 2248)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Dz.U. 2017 poz. 1750)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka (Dz.U. 2017 poz. 2475)

Data wejścia w życie: 30 grudnia 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 2280)

Data wejścia w życie: 9 grudnia 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim (Dz.U. 2017 poz. 2182)

Data wejścia w życie: 28 listopada 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 2172)

Data wejścia w życie: 25 listopada 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2016 (Dz.U. 2017 poz. 2156)

Data wejścia w życie: 23 listopada 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 2054)

Data wejścia w życie: 11 listopada 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka (Dz.U. 2017 poz. 1900)

Data wejścia w życie: 12 października 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim (Dz.U. 2017 poz. 1794)

Data wejścia w życie: 28 września 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2017 poz. 1734)

Data wejścia w życie: 13 września 2017 roku

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
... 
8 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego