Strona główna » Prawo » Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jst

Przegląd wybranych rozporządzeń istotnych z punktu widzenia jstRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1302)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1308)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. 2017 poz. 1290)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1296)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1297)

Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1275)

Data wejścia w życie: 30 czerwca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1167)

Data wejścia w życie: 21 czerwca 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. 2017 poz. 1082)

Data wejścia w życie: 6 czerwca 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. 2017 poz. 1035)

Data wejścia w życie: 29 maja 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim (Dz.U. 2017 poz. 1019)

Data wejścia w życie: 26 maja 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim (Dz.U. 2017 poz. 996)

Data wejścia w życie: 23 maja 2017 roku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz.U. 2017 poz. 1009)

Data wejścia w życie: 25 maja 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim (Dz.U. 2017 poz. 913)

Data wejścia w życie: 11 maja 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz. 941)

Data wejścia w życie: 16 maja 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2017 poz. 943)

Data wejścia w życie: 16 maja 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U. 2017 poz. 953)

Data wejścia w życie: 31 maja 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 875)

Data wejścia w życie: 5 maja 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. 2017 poz. 878)

Data wejścia w życie: 20 maja 2017 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim (Dz.U. 2017 poz. 747)

Data wejścia w życie: 11 kwietnia 2017 roku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (Dz.U. 2017 poz. 525)

Data wejścia w życie: 15 marca 2017 roku

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego