Polska Konferencja Jakości Administracji Publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”


Termin: 25 października 2017 r.
Miejsce: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
administracja samorządowa
administracja rządowa
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU  
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji.
Wypełnienie wszystkich pól formularza jest obowiązkowe.

Nazwa urzędu :
 
Miejscowość :
 
Województwo :
 
Imię uczestnika konferencji :
 
Nazwisko uczestnika konferencji :
 
Stanowisko :
 
Adres poczty elektronicznej :
 
Numer telefonu kontaktowego :
 
Po każdej sesji planarnej uczestnik konferencji może wziąć udział w jednej z trzech sesji pogłębionych.
Proszę o wybór sesji pogłębionych - jednej dla każdego tematu.
I sesja plenarna: Obywatel w centrum uwagi administracji
 sesje pogłębione:
Dobra praktyka 1.1 Deaf Help – aplikacja mobilna do wzywania pomocy przez osoby Głuche – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 
Dobra praktyka 1.2 Pakiet obywatelski Wojewody Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 
Dobra praktyka 1.3 Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowane w galeriach handlowych – Urząd Miasta Rzeszowa
 
II sesja plenarna: Budowanie sprawnej administracji
 sesje pogłębione:
Dobra praktyka 2.1 Pracuj w kulturze – Narodowe Centrum Kultury
 
Dobra praktyka 2.2 Proces rekrutacji wraz z działaniami budującymi wizerunek Urzędu Dozoru Technicznego jako pracodawcy (praktyka działań Employer Brandingowych) – Urząd Dozoru Technicznego
 
Dobra praktyka 2.3 Poszukiwanie talentów zarządczych w UM w Gliwicach – Urząd Miasta w Gliwicach
Limit miejsc na tej sesji pogłębionej został wyczerpany. Prosimy o wybór innej sesji.
 
III sesja plenarna: Rola administracji publicznej w tworzeniu, realizacji i ocenie polityk publicznych
 sesje pogłębione:
Dobra praktyka 3.1 Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 
Dobra praktyka 3.2 Pakiet oświatowy: prowadzenie 5 tzw. Małych Szkół; Prowadzenie 9 punktów przedszkolnych; Organizacja świetlic środowiskowych – Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
 
Dobra praktyka 3.3 Projekt "Małopolska Niania" - wsparcie małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wyłącznie na potrzeby Polskiej Konferencji Jakości Administracji publicznej „Innowacje w administracji publicznej – rozrzutność czy inwestycja?”, które odbędzie się 25 października 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2014, poz. 1182, ze zm.).
 
 
 
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE
 

 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego