Strona główna » Nauka i badania » Repozytorium samorządowe

Repozytorium samorządoweNarodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza  pracowników naukowych, ekspertów, samorządowców do umieszczania swoich prac w Repozytorium NIST.

Repozytorium stanowi swego rodzaju cyfrową bibliotekę, z której każdy może skorzystać
w dowolnym czasie za pośrednictwem internetu. W ten sposób chcemy przybliżyć zainteresowanym dorobek wybitnych przedstawicieli nauki i samorządu terytorialnego.

 

Local government repository

 

The National Institute of Local Government invites researchers, experts, and local government officials to submit their work to the NIST Repository.

The repository is a kind of digital library, which anyone can use at any time via the Internet.

The Repository is a kind of digital library that anyone can use at any time via the Internet. The Repository is a kind of digital library, which can be used by anyone at any time via the Internet. In this way, we want to make the achievements of outstanding representatives of science and local self-government more accessible to those interested.


E-ADMINISTRACJA


AKADEMIA SAMORZĄDOWA


DOCHODY JST


GOSPODARKA


GOSPODARKA ODPADAMI


JUBILEUSZ SAMORZĄDU


MEDIA LOKALNE


MIGRACJA


OBSZARY FUNKCJONALNE


OBSZARY WIEJSKIE


PARTNERSTWO PRAWNO PUBLICZNE


PIT KOMUNALNY


PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE


PODZIAŁ PAŃSTWA


POLITYKA SPOŁECZNA


POWIATY METROPOLITALNE


RAPORTY Z BADAŃ


REFORMY USTROJU


RIO


RSO 1 RSO 2


1 
2 
 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego