Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy

Serwis obywatelsko-samorządowyNabór do konkursu „Teraz Polska”

Nabór do konkursu „Teraz Polska”

Zachęcamy gminy do nadsyłania do 25 stycznia 2019 r. zgłoszeń do XXIX edycji konkursu „Teraz Polska”.
 

Zdj. ze strony: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18322,Obradowala-Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html
Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała 25 projektów aktów prawnych.
 

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych na wybory samorządowe 2018

Wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych na wybory samorządowe 2018

W dniu ogłoszenia daty wyborów samorządowych na stronie PKW w zakładce Komitety wyborcze zostały opublikowane wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych.
 

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
 

MIiR i PFR rozkręcają partnerstwo publiczno-prywatne. Skorzystają mniejsze samorządy

MIiR i PFR rozkręcają partnerstwo publiczno-prywatne. Skorzystają mniejsze samorządy

9 sierpnia 2018 r. Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju podpisali list intencyjny, inaugurujący program pakietowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - PPP Pakietowego. Głównym celem mechanizmu pakietowania jest ograniczenie kosztów oraz zwiększenie dostępności tej formy finansowania inwestycji dla mniejszych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza konkurs „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza polskie miasta i gminy do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).
 

Nagroda im. Grzegorza Palki - XXI edycja

Nagroda im. Grzegorza Palki - XXI edycja

Nagroda im. Grzegorza Palki stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem samorządowym. Nagroda jest przyznawana osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce.
 

Program „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” wsparciem dla lokalnych środowisk.

Program „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska” wsparciem dla lokalnych środowisk.

Program Narodowego Centrum Kultury został opracowany na bazie programu Kultura – Interwencje. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze. Realizowane działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury
 

Rusza program Mosty dla Regionów.

Rusza program Mosty dla Regionów.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał program Mosty dla Regionów. W drugiej połowie sierpnia ruszy nabór dla samorządów, które będą chciały skorzystać z funduszy na przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
 

Turystyka wiejska - konkurs

Turystyka wiejska - konkurs

Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.
Potrafisz skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt? Weź udział w konkursie, w którym Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej.
 

Ubezpieczenia społeczne (newsletter)

Ubezpieczenia społeczne (newsletter)

Pierwszy numer newslettera "Ubezpieczenia społeczne" wyd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 

http://pabianice.policja.gov.pl/epa/informacje/28072,Pabianicka-policja-obchodzila-swoje-swieto.html
Obchody święta polskiej Policji w Pabianicach.

Obchody święta polskiej Policji w Pabianicach.

24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Data święta polskiej Policji. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem funkcjonariuszy, pracowników policji, przedstawicieli parlamentarzystów, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz wielu instytucji i podmiotów współpracujących z pabianicką policją.
 

Obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej - 13 lipca 2018 r., Zamek Królewski w Warszawie

Obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej - 13 lipca 2018 r., Zamek Królewski w Warszawie

W 13 lipca 2018 r. w Warszawie na Zamku Królewskim dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Podczas uroczystości orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda.
 

25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 29 maja 2018 r. Warszawa

25-lecie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 29 maja 2018 r. Warszawa

W dniu 29 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie obyło się uroczyste spotkanie poświęcone 25- leciu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, będąc ważną instytucją w procesie stanowienia prawa daje możliwość merytorycznej dyskusji o sprawach ważnych dla obywateli.
 

Spotkanie polskich i litewskich posłów odpowiedzialnych za sprawy administracji publicznej i samorządu terytorialnego - 8 maja 2018 r., Warszawa

Spotkanie polskich i litewskich posłów odpowiedzialnych za sprawy administracji publicznej i samorządu terytorialnego - 8 maja 2018 r., Warszawa

8 maja 2018 r. z udziałem Pawła Szefernakera, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się spotkanie polskich i litewskich posłów odpowiedzialnych za sprawy administracji publicznej i samorządu terytorialnego.
 

Dni Kultury Polskiej i Jubileusz X-lecia Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” - 4-6 maja 2018 r., Nowy Rozdół

Dni Kultury Polskiej i Jubileusz X-lecia Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” - 4-6 maja 2018 r., Nowy Rozdół

Dni Kultury Polskiej i Jubileusz X-lecia Towarzystwa Pomocy Polakom „Wielkie Serce” – 4-6 maja 2018 r., Nowy Rozdół.
Bogaty program imprezy rozpoczął się wernisażem wystawy fotograficznej uczniów Szkoły Języka Polskiego „Polskość na kresach”. Po otwarciu wystawy zainaugurowana została konferencja naukowa „Od Niepodległości do Niepodległości”, w której udział wzięli m.in. prof. Józef Adamski, dr Lech Jańczuk i doc. Walentyna Szulga.
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) zaprasza do udziału w studiach podyplomowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz bezpieczeństwu informacji.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) zaprasza do udziału w studiach podyplomowych poświęconych tematyce ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz bezpieczeństwu informacji.

 

IV Europejski Kongres Samorządów 26-27 kwietnia 2018 r., Kraków

IV Europejski Kongres Samorządów 26-27 kwietnia 2018 r., Kraków

Kongres, którego organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, stanowi okazję do wymiany myśli i doświadczeń dotyczących współczesnych wyzwań, jakie stoją przed regionami i samorządami. Poruszane tematy koncentrują się wokół wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych.
 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - 11 marca 2018 r.  Przysucha

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - 11 marca 2018 r. Przysucha

W uroczystości, której gospodarzem był Premier Mateusz Morawiecki uczestniczyli także Paweł Szefernaker Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu, Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi, Marek Suski, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Joanna Kopcińska, Rzecznik Rządu, Wojciech Skurkiewicz, Wiceminister Obrony Narodowej oraz ponad tysiąc sołtysów, działaczy samorządowych i przedstawicieli organizacji wiejskich.
 

Minister Obrony Narodowej wręczył nominacje nowo powołanym sekretarzom stanu w MON

Minister Obrony Narodowej wręczył nominacje nowo powołanym sekretarzom stanu w MON

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nominacje, powołanym przez Prezesa Rady Ministrów, Sebastianowi Chwałkowi - na stanowisko sekretarza stanu w MON oraz Markowi Łapińskiemu - na stanowisko podsekretarza stanu w MON.
 

1 
2 
3 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego