Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy

Serwis obywatelsko-samorządowyZmiana na stanowisku wojewody małopolskiego
Premier Mateusz Morawiecki z dniem dzisiejszym odwołał z pełnionej funkcji wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Na stanowisko wojewody małopolskiego powołany został Łukasz Kmita.

Inauguracja II kadencji Prezydenta RP Andrzeja
Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. – Będę prezydentem polskich spraw. To przewodnia myśl mojej prezydentury – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

Nabory na inwestycje z zakresu racjonalnej
Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami - to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać między
24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury.

Rozwój sieci szerokopasmowych - współpraca
Przedstawiciele gmin Lubin, Czernichów oraz gmin i miast Pyzdry i Szadek podpisali z ministrem cyfryzacji porozumienia dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowych.

Gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF) będą Katowice. Do WUF pozostały jeszcze dwa lata, ale prace nad organizacją tego wydarzenia już trwają. Opowiedzieli o nich Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Organizacji Światowego Forum Miejskiego Grzegorz Puda i Prezydent Katowic Marcin Krupa.

1 sierpnia o 17.00, w godzinę „W”, dźwiękiem syren alarmowych oraz minutą ciszy oddamy cześć Powstańcom Warszawskim.

Od papierowej do cyfrowej dokumentacji -
Od poniedziałku 3 sierpnia 2020 r. rozpocznie się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) będzie można pobrać i wypełnić formularze dot. procesu budowlanego. Docelowo jesienią planowane jest przesyłanie dokumentacji budowlanej on-line a na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Ruszyła ogólnopolska infolinia o Rządowym
Wszelkie niezbędne informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii, pod numerami telefonów: 732 122 500 lub 22 484 84 84. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. To pomoc skierowana przede wszystkim do samorządowców, którzy chcą pozyskać wsparcie z RFIL dla swoich gmin, miast czy powiatów.

27 lipca 2020 r. wójtowie i burmistrzowie 49 gmin (do 20 tys. mieszkańców) z całej Polski odebrali promesy na zakup średnich wozów ratowniczo-gaśniczych. Każda z wyróżnionych gmin osiągnęła najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich w każdym z 49 byłych województw (według stanu na 31.12.1998 r.). Wartość jednego samochodu to blisko 800 tys. zł.

Fot. MSWIA
Powiat jeleniogórski zmieni nazwę
Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Andrzejem Porawskim, dyrektorem biura Związku Miast Polskich współprzewodniczyli lipcowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania zaopiniowano 13 projektów aktów prawnych.

Od środy, 22 lipca br. samorządy będą mogły sięgać po pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Na ten cel przeznaczono 50 mln zł w formie dotacji do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór potrwa aż do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania budżetu.

Umowa o wartości ponad 460 mln złotych pozwoli co najmniej kilkunastu milionom pasażerów korzystać z przewozów kolejowych na terenie województwa podkarpackiego przez najbliższe lata, do roku 2025 - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Kontrakt dotyczy nie tylko korzystania przez pasażerów z tradycyjnych przewozów regionalnych, ale także korzystania z dobrodziejstw funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Samorząd Województwa Łódzkiego wznowił czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na Plus, która wcześniej została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. Pula przeznaczona na pomysły mieszkańców to 6 milionów złotych – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Od 1 lipca 2020 r. złożono już ponad 6 tys. wniosków w programie „Moja Woda”. Jego realizacja ma przyczynić się do łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Można już skorzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych stworzonego przez MSWiA. W rejestrze zawarto m.in. informacje o wyglądzie dokumentów obowiązujących w naszym kraju i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem.

Są już pierwsze rozstrzygnięcia w ramach tegorocznej edycji programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. W województwie łódzkim ze środków FRKF zostaną dofinansowane następujące inwestycje: Gmina Tuszyn – budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Tuszynie – 812 100 zł, Gmina Warta – budowa hali sportowej przy SP w Warcie – 2 388 800 zł i Gmina Czarnocin – budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie – 324 600 zł. Na tym etapie dofinansowanych zostanie 35 inwestycji na łączna kwotę 70 175 300 złotych. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia. Środki planowane do przyznania w ramach umów podpisanych w edycji 2020 to ponad 200 milionów złotych.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podpisał umowy na 3 nowe środowiskowe domy samopomocy z przedstawicielami powiatu grodziskiego oraz gmin Przemęt oraz Żerków.Na powstanie 3 ŚDS-ów przekazane zostanie łącznie prawie 2,7 mln zł. Po uruchomieniu każda z tych placówek w 2020 r. otrzyma dotację na bieżące utrzymanie uczestników oraz podwyższoną dotację dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. To łącznie ok. 146 tys. zł.

Spotkania, prelekcje, odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji, czy też wymiany tzw. kopciuchów, kompleksowa pomoc w wypełnianiu wniosków – to wszystko czeka mieszkańców Małopolski oraz Śląska. Rozpoczęły funkcjonowanie mobilne biura programu „Czyste Powietrze”, które będą w trasie przez cały okres wakacyjny (do końca sierpnia br.). Jej przebieg będzie można sprawdzać co tydzień na dedykowanych podstronach WFOŚiGW w Krakowie oraz WFOŚiGW w Katowicach.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
24 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego