TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy

Serwis obywatelsko-samorządowyPolski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji. Zgodnie z planowanymi zmianami dot. zasad opodatkowania spółek komandytowych, zakłada się nadanie takim spółkom podmiotowości podatkowej, tj. uznanie ich za podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Wyjaśniamy wątpliwości przedsiębiorców nt. wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji, np. przekształceń spółek komandytowych.

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych, wprowadzane od sierpnia 2020 r. Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o kilka do kilkunastu miesięcy. Te udogodnienia dla inwestorów i przedsiębiorców budowlanych będą możliwe dzięki nowelizacji Prawa budowlanego (zawartego w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego).

Usługa Twój e-PIT Ministerstwa Finansów nagrodzona „Skrzydłami” w kategorii e-Administracja przez miesięcznik „IT w Administracji”. Wyróżnienia są przyznawane projektom, które ułatwiły dostęp do usług publicznych, poprawiły jakość obsługi oraz komunikację z obywatelami i innymi urzędami.

Strona internetowa pod adresem www.Forum-Rozwoju-Lokalnego.pl to platforma wiedzy i praktyki samorządowej, gdzie omawia się, wyjaśnia, promuje nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi polskich miast.

16 października 2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się trzecia edycja Krajowego Forum Miejskiego. Podczas konferencji zaprezentowano projekt założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej oraz prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie było również okazją do przedstawienia stanu przygotowań do organizacji Światowego Forum Miejskiego, które w 2022 roku odbędzie się w Katowicach.

5 października 2020 r. oficjalnie zainaugurowano budowę 320 mieszkań przy ul. Okólnej w Toruniu. Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości. Będzie to pierwsze Mieszkanie Plus zbudowane z nowoczesnych prefabrykatów.

Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych obchodzi w tym roku 15-lecie istnienia. Z tej okazji minister Mariusz Kamiński wręczył dwóm przedstawicielom komisji Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz mniejszości, a wiceminister Błażej Poboży podziękował wszystkim członkom komisji za długoletnią pracę.


Tegoroczna edycja Forum tradycyjnie połączy liderów samorządu i biznesu. Bogata tematyka 6 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, takie jak: Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wystawy targowe i promocyjne, będą doskonałym miejscem do pozyskiwania wiedzy i wymiany doświadczeń.

Jak co roku, w październiku, rozpoczyna się Urban October. Akcja, która trwa przez cały październik, ma na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta.

Kancelaria Premiera RP zaprasza do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej gminie w Polsce. Warunkiem uzyskania środków na inwestycję jest poparcie mieszkańców, którzy oddadzą głos na swoją gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu. W przypadku większości gmin wystarczy 100 głosów poparcia. Głosowanie trwa do 11 listopada 2020 r.

Kancelaria Premiera RP zaprasza do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej gminie w Polsce. Warunkiem uzyskania środków na inwestycję jest poparcie mieszkańców, którzy oddadzą głos na swoją gminę, wypełniając ankietę na stronie internetowej projektu. W przypadku większości gmin wystarczy 100 głosów poparcia. Głosowanie trwa do 11 listopada 2020 r.

Zdjęcie przedstawia piktogram rodziny oraz budynku na niebieskim tle oraz napis Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy z SIM lub TBS realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego.

Od sierpnia 2021 r. w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. O tych i innych nadchodzących zmianach rozmawiali podczas prasowego spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. W spotkaniu wziął również udział Mariusz Kujawski, Członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Celem programu „Ciepłownictwo powiatowe” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza.
W ramach programu można wnioskować o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest jednoczesne zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Miasto Płock już po raz czwarty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 postaci wirtualnej konferencji

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Nabór wniosków trwa do 2 października 2020 r.

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda ogłosił konkurs „Osiągnij sukces z PPP”. Podmioty publiczne mogą w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w trzech kategoriach:
1.Zielone inwestycje - projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny
2. EkoBudynki - projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na potrzeby instytucji publicznych
3. Przyjazne otoczenie - projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów


Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji od 5 grudnia 2020 r. nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś dokument, dzięki któremu staje się to możliwe.

4 września 2020 r. w Warszawie ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęli deklarację o kontynuacji współpracy gospodarczej. Polska Prezydencja w V4 zbiegła się w czasie z kryzysem COVID-19. Walka z jego negatywnymi skutkami ekonomicznymi ma także wymiar regionalny. Podczas spotkania poprzedzającego podpisanie deklaracji, ministrowie rozmawiali m.in. na temat aktualnych wyzwań gospodarczych w Europie oraz o współpracy w obszarze podatku VAT, w tym mobilności rynku cyfrowego.

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników polegające w szczególności na rozszerzeniu zakresu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot. Szczegółowe informacje oraz usługi online dla pracodawców można znaleźć na portalu Biznes.gov.pl (link www.biznes.gov.pl/delegowanie).

1 
2 
3 
4 
5 
... 
25 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego