Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy

Serwis obywatelsko-samorządowyRozbudują sieć połączeń w ramach aglomeracji lubelskiej

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w podpisaniu przez przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych SA i Samorządu Województwa Lubelskiego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Dokument pozwoli opracować kierunki rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej. Dzięki budowie nowych przystanków i linii kolejowych mieszkańcy tego regionu otrzymają lepszy dostęp do kolei.

Cztery miliardy dofinansowania w ramach RPO Województwa Podlaskiego

615 konkursów, 77 naborów pozakonkursowych oraz dwa nabory w trybie nadzwyczajnym – to bilans z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) za 2019 rok.

Gminy wypięknieją dzięki rewitalizacji

Ponad 18 mln zł unijnego wsparcia rozdzielił Zarząd Województwa Świętokrzyskiego między pięć gmin, które przeprowadzą na swoich terenach rewitalizację. To szansa na przekształcenie obszarów zdegradowanych w funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń.

Inwestują miliony w targowiska

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Nabór potrwa do 3 lipca 2020 r.

Kampania „Zatrzymać smog”

Nawet tysiąc oczyszczaczy powietrza może trafić do przedszkoli z województwa śląskiego. Startuje druga edycja kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Mogę ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

Kolej w Szczecinie w nowej odsłonie

Szczecin dołączył właśnie do miast, w którym dużo łatwiej będzie korzystać z transportu kolejowego - również podróżnym, którzy mają problem z poruszaniem się. Zakończyła się inwestycja, która pomogła dostosować infrastrukturę stacyjną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt powstał przy wsparciu funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I Szczecin Główny” kosztował ok. 60 mln zł. Z funduszy unijnych POIiŚ trafiło na niego ok. 50 mln zł dofinansowania.

Miliony na ochronę gruntów rolnych

7,2 mln zł trafi do gmin z województwa śląskiego na budowę dróg transportu rolnego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów w tym zakresie. W tym roku wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski zostały przyjęte do realizacji. Zadania dotyczą przede wszystkim budowy dróg transportu rolnego, ale także np. zakupu sprzętu komputerowego. W tym zakresie planowane jest wybudowanie 32 km dróg.

Program inwestycji dworcowych nabiera rozpędu

Najnowocześniejszy dworzec w Małopolsce został otwarty. Dworze w Oświęcimiu, bo o nim mowa jest komfortowy, nowoczesny i nawiązuje do historii miasta.Budynek został wybudowany od podstaw w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiego pomysłu PKP SA. Dzięki temu w Oświęcimiu powstał nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który odpowiada na potrzeby podróżnych.

Prosty język

Pisma urzędowe najczęściej kojarzą się ze skomplikowanym słownictwem, długimi zdaniami i niejasnymi wyrażeniami. Jak pisać, żebyśmy zostali zrozumiani? Czego się wystrzegać? Co ma wspólnego prosty język z dostępnością? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w podcaście Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: YouTube: https://youtu.be/4WCTeKjTsp0


Więcej miejsc i zajęć w przedszkolach

Zarząd Województwa przyznał unijne dofinansowanie projektom „przedszkolnym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem pomoc uzyska osiem placówek z naszego regionu. Łączna wartość projektów to blisko 3 mln zł. Dzięki tym przedsięwzięciom w działających już przedszkolach przybędzie 75 nowych miejsc, a 338 dzieci będzie mogło skorzystać z ciekawych zajęć, znacznie wykraczających poza podstawowy program edukacji przedszkolnej.Ponad 60 samorządów w podkarpackim z dofinansowaniem

61 samorządów w województwie podkarpackim otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podpisał już pierwsze umowy z beneficjentami. Jako pierwsze umowy zawarły gminy: Przemyśl, Dubiecko, Krzywcza, Fredropol, Narol, Pruchnik, Laszki, Tryńcza, Zarzecze, Baranów Sandomierski, Radomyśl nad Sanem, Cmolas, Nowa Dęba, Ulanów, Zaleszany, Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska oraz Zakład Usług Komunalnych SP. z o.o. w Lubaczowie, Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. a także Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy.


Ruszają kursy wsparte Funduszem Rozwoju Połączeń Autobusowych

Od 1 lipca 2020 r., spółka komunikacyjna samorządu województwa podlaskiego PKS Nova wznowi 21 kursów autobusowych w regionie. Dotyczy to tras, na których przewoźnicy zrezygnowali z przejazdów ze względu na zbyt małą liczbę pasażerów w związku z panującą pandemią COVID-19.

Blisko dwa miliardy złotych trafiły do przedsiębiorców z województwa podlaskiego w ramach Tarcz: Antykryzysowej, Finansowej PFR i Pomocowej BGK.

W województwie podlaskim kwota wsparcia tylko w ramach Tarczy Antykryzysowej osiągnęła poziom ponad 631 mln zł. Przeznaczono: blisko 89 mln złotych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę ponad 19 tys. miejsc pracy, ponad 193 mln złotych przyznanych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, blisko 83 mln złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających prawie 15 tys. osób, ponad 84,5 mln złotych na świadczenia postojowe dla ponad 43,5 tys. osób oraz zwolnienie ze składek ZUS na kwotę ponad 182 mln zł.

Fundusze unijne na wsparcie działalności firm

Skutki pandemii COVID-19 mają konsekwencje nie tylko zdrowotne, lecz także gospodarcze. W czasie ograniczonej działalności wiele firm zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało dla nich wsparcie. To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

Wsparcie dla Dolnego Śląska

Ok. 2 miliardy złotych trafiło do przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej.

Miliony na termomodernizację

Ponad 60 milionów złotych to kwota dofinansowania projektów termomodernizacyjnych na terenie naszego regionu. Pierwsze symboliczne czeki zostały przekazane przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz wicemarszałka Zbigniewa Ziembę.

100 milionów złotych na walkę z koronawirusem

Ruszył nabór w nowym dotacyjnym konkursie na inwestycje w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do produkcji szczepionek, respiratorów, środków odkażających i przetwarzania danych i innych produktów leczniczych związanych z pandemią koronawirusa. Funduszowy Pakiet Antywirusowy został uzupełniony o kolejne środki z programu Inteligentny Rozwój, które wzmocnią Polską Tarczę Antywirusową.

Jakie sprawy Polacy najczęściej załatwiają online?

Niemal 360 tysięcy nowych profili zaufanych, prawie 130 tysięcy pism ogólnych, ale i niemal cztery tysiące zgłoszeń o zgubionych dowodach osobistych - oto, co Polacy w maju najczęściej załatwiali on-line.

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia, których tematem będą: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw.

Bilans proekologicznych działań z unijnym wsparciem

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Z tej okazji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowało proekologiczne działania dofinansowane z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dotychczas w ramach programu dofinansowanych zostało 819 projektów o całkowitej wartości około 27,5 mld zł. Ponad połowa z tej kwoty, czyli 14,7 mld zł to wkład unijny.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
... 
22 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego