Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Międzynarodowa konferencja nt. International Conference on the Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence, 28 październik 2019 r., Strasburg

Międzynarodowa konferencja nt. International Conference on the Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence, 28 październik 2019 r., Strasburg

A+ A-
 

28 października 2019 r. w Strasburgu odbyła się Międzynarodowa konferencja nt. The Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence dotycząca dwunastu zasad dobrego zarządzania w administracji lokalnej. Konferencja została zorganizowana przez Centrum doskonalenia ds. dobrego rządzenia Rady Europy (Centre of Expertise for Good Governance, które podlega Komitetowi CDDG - European Committee of Democracy and Governance), w ramach programu przewodnictwa Francji w Komitecie Ministrów Rady Europy. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele francuskich samorządów lokalnych, jak również reprezentanci z Bułgarii, Grecji, Polski czy Hiszpanii, a także z The Federation of European Union Local Authority Chief Executive Officers (UDITE). W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Konferencja dotyczyła 12 zasad dobrego zarządzania, które są narzędziem do określania wspólnej wizji demokratycznych rządów europejskich. W powiązaniu ze Strategią Rozwoju Innowacji i Dobrego Rządzenia wyznaczają one ramy doskonalenia zarządzania i zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych na poziomie lokalnym. Celem konferencji była prezentacja rezultatów wdrażania 12 zasad dobrego zarządzania w samorządach francuskich, dzielenie się doświadczeniami z implementacji dobrego zarządzania w samorządach europejskich wdrażających powyższe zasady oraz promocja dobrego zarządzania wśród krajów członkowskich.

W pierwszym panelu samorządy francuskie zaprezentowały swoje doświadczenia w zakresie wdrażania 12 zasad dobrego zarządzania. W tej części konferencji wymieniano poglądy nt. dobrego zarządzania, dyskutowano o sukcesach związanych z wdrażaniem zasad dobrego zarządzania w poszczególnych samorządach oraz o trudnościach związanych z ich implementacją. W dyskusji udział wzięły władze samorządowe z czterech miejscowości we Francji: Metz, Sceaux, Suresnes oraz ze Strasburga.

Cześć druga konferencji dotyczyła wymiany poglądów w szerszej perspektywie nt. wdrażania zasad dobrego zarządzania wśród przedstawicieli niektórych krajów europejskich tj. Bułgarii, Grecji, Hiszpanii oraz Malty.

W dyskusji udział wzięła również delegacja z Polski, którą reprezentowali: Beata Dudzińska - II Zastępca Prezydenta Miasta Piła oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - dr Cezary Trutkowski. Pani Beata Dudzińska przedstawiła działania i osiągnięcia miasta Piła w zakresie implementacji dobrego zarządzania. Dyskusję prowadziła Pani Alina Tatarenko - Head of the Centre of Expertise for Good Governance w Radzie Europy.

O promocji dobrego zarządzania dla regionów mówiła podczas konferencji Pani Irěn Lejegren (Assembly of European Regions) z regionu Örebro w Szwecji, a nt. promocji 12 zasad dobrego zarządzania online prezentację przedstawił Pan Daniele Del Bianco, ekspert z the Centre of Expertise for Good Governance, działającego w ramach Rady Europy. Zaprezentowane e-narzędzie, zaprojektowane zostało specjalnie do podnoszenia świadomości i promocji zrozumienia ww. 12 zasad. Jego zadaniem jest również pomoc w implementacji  wzorców the European Label of Governance Excellence (ELoGE)

Podsumowaniem konferencji była ceremonia wręczenia nagrody European Label of Governance Excellence (ELoGE) - Europejskiej Odznaki Jakości Zarządzania najlepszym francuskim samorządom (Metz, Sceaux, Suresnes oraz Strasburg), działającym  w oparciu o 12 zasad dobrego zarządzania.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego