Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2019 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2019 r.

A+ A-
 

Nabór wniosków o dofinansowanie dróg samorządowych w 2019 r.

 

Tylko do 8 lutego 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie dróg samorządowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej – przypomina Ministerstwo Infrastruktury.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:

-inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

-utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,

-remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

W  2018 roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało 150 jednostek samorządu terytorialnego w tym:

-16 województw - 40,2 mln zł,

-103 powiaty - 189,5 mln zł,

-31 prezydentów miast na prawach powiatu - 106,2 mln zł,

-Prezydent Świnoujścia, na utrzymanie rzecznych przepraw promowych - 23 mln zł.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2019 r. - załączniki do pobrania: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-drog-samorzadowych-w-2019-r

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego