Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Nowe mechanizmy polityki rozwoju

A+ A-
 

Poprzez nowelizację ustawy zostaje wprowadzony  nowy system dokumentów strategicznych. Przygotowywane dokumenty na krajowym, regionalnym oraz lokalnym poziomie zarządzania mają być powiązane ze sobą oraz spójne.

Ideą zmian jest ujednolicenie oraz uporządkowanie dokumentów programowych, tj. Umowy Partnerstwa, programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz strategii rozwoju.

Wchodzące w życie przepisy stanowić będą także podstawę do przygotowania niezbędnej dokumentacji w związku z możliwością ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Na szczeblu regionalnym zaproponowano zmianę dotyczącą połączenia programowania społeczno-gospodarczego, w większości przypadków uzależnionego od środków UE, z planowaniem przestrzennym. Strategia rozwoju województwa, czyli jeden dokument, będzie precyzować kierunek rozwoju województwa. Ponadto, nie będą obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego województw. Zaproponowane zmiany wejdą w  życie po roku 2025.

Na poziomie lokalnym ustawą wprowadzona zostanie strategia rozwoju gminy. Taka strategia nie będzie jednak obligatoryjna, będzie ona wykorzystywana w przypadku większych ośrodków miejskich. Równocześnie będzie wprowadzona strategia rozwoju ponadlokalnego. Dzięki przygotowaniu wspólnej strategii samorządy mają możliwość planowania  działań rozwojowych wykraczających bądź oddziałujących poza granice administracyjne danej jednostki. Powyższe rozwiązania dadzą możliwość przygotowania dokumentacji do aplikowania o środki unijne.  

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/nowe-mechanizmy-polityki-rozwoju

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego