Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

A+ A-
 

Zdj. ze strony: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18322,Obradowala-Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html

- Gratuluję wszystkim, którzy uzyskali mandat od swoich społeczności lokalnych i dziękuję za sprawne przeprowadzenie wyborów – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas pierwszego po wyborach samorządowych posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiceszef MSWiA przewodniczył październikowemu posiedzeniu wspólnie z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim, reprezentującym Związek Powiatów Polskich.

Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała 25 projektów aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Uzgodniono również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 28 listopada br.

 

Tekst: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18322,Obradowala-Komisja-Wspolna-Rzadu-i-Samorzadu-Terytorialnego.html

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego