Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Ostatni raz w 2018 r. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ostatni raz w 2018 r. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

A+ A-
 

https://www.gov.pl/image-formats/2018/12/19/b227270e-63cd-bb83-cc5c-7d421b0298b9/panoramic/1280x540.jpg

Ostatni raz w 2018 r. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker wraz z Edmundem Kaczmarkiem, starostą jędrzejowskim, reprezentującym Związek Powiatów Polskich, współprzewodniczył grudniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja zajmowała się ponad 20 projektami aktów prawnych. Wśród nich był m. in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowany przez MSWiA, zmieniający rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin. Uzgodniono również projekt Ministerstwa Środowiska o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz pakiet projektów rozporządzeń Ministerstwa Edukacji, w tym w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. Pozytywnie zaopiniowano także projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz projekt rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Następne posiedzenie komisji odbędzie się 30 stycznia 2019 r.

 

Tekst: https://www.gov.pl/web/mswia/obradowala-komisja-wspolna-rzadu-i-samorzadu-terytorialne

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego