Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.

A+ A-
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Ogłoszone programy adresowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Celem programów jest m.in. wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej oraz wspieranie wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

 

Termin składania wniosków w naborze upływa 29 listopada 2019 roku (z wyjątkiem wcześniej ogłoszonego Programu „Ochrona zabytków”).

Wykaz programów oraz procedura naboru znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego