Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » Rachmistrz ponownie zapuka do drzwi

Rachmistrz ponownie zapuka do drzwi

A+ A-
 

Na jesień 2021 w Polsce zaplanowano spis powszechny, GUS przygotował już projekt ustawy w tej sprawie.

Zgodnie z nim rachmistrz zapyta m. in o płeć, wiek, aktywności zawodową, źródła dochodów, poziom wykształcenia, migrację, narodowości, język używany w kontaktach domowych, wyznanie, niepełnosprawności, wielkości gospodarstwa domowego i liczbę dzieci w rodzinie. Spisem zostaną objęte również osoby bezdomne.

Gminy będą musiały zorganizować nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie, partycypować w szkoleniu kandydatów na rachmistrzów i popularyzować sam spis. Pracami spisowymi na terenie gminy będzie kierował wójt jako gminny komisarz spisowy. Wykształcenie co najmniej średnie, ukończone co najmniej 18 lat i nieposzlakowana opinia – takie wymogi będzie musiał spełnić rachmistrz.

Pierwszy spis próbny odbędzie się we wrześniu br. w gminach Czerwińsk nad Wisłą i Sierakowice. Drugi spis próby zostanie przeprowadzony w kwietniu przyszłego roku w 16 gminach.
Poprzedni narodowy spis powszechny odbył się osiem lat temu. Przy jego przeprowadzaniu pracowało m.in. ok. 18 tys. rachmistrzów spisowych i 700 ankieterów statystycznych.

 

Źródła:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/189659/GUS-planuje--Rozpoczely-sie-przygotowania-do-spisu-powszechnego

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1182365,projekt-ustawy-o-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego