Strona główna » Serwis obywatelsko-samorządowy » "Zabytek Zadbany" - konkurs lokalnych obiektów.

"Zabytek Zadbany" - konkurs lokalnych obiektów.

A+ A-
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w konkursie ,,Zabytek Zadbany’’. Wydarzenie adresowane jest do Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, kierowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, konserwatorów działających z ramienia samorządów oraz posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru ochrony.

Intencją organizatorów  jest promowanie obiektów odznaczających się, nie tylko walorami historycznymi, ale również estetycznymi i architektonicznymi.   Uczestnicy zapoznają się z metodami właściwego przeprowadzania prac konserwatorskich, badawczych i modernizacyjnych. Ponadto, zostaną przedstawione działania mające upiększyć obecny stan budowli.

Prace zgłoszeniowe należy wysyłać do 8 lutego 2019 r., wybierając jedną kategorię  z poszczególnych grup tematycznych tj.: adaptacja obiektów zabytkowych, zabytki architektury przemysłowej i inżynieryjnej; właściwa opieka nad obiektami; rewaloryzacja założeń pałacowych i dworskich (przestrzeń kulturowa i krajobrazowa) oraz sposób prawidłowej opieki i użytkowania obiektu. Lista nominowanych prac zostanie ogłoszona 31 marca br.

Ogłoszenie wyników konkursu, jak i wręczenie nagród przeprowadzi Generalny Konserwator Zabytków, podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Wszystkie nadesłane prace będą prezentowane podczas obchodów Gali.

Ministerstwo Kultury podkreśla, że wszystkie projekty zostaną uwzględnione w specjalnie przygotowanej publikacji, którą wyda Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego. Jej zawartość oraz treść będzie wysyłana do właścicieli oraz wszystkich konserwatorów przeprowadzających prace renowacyjne na terenie całego kraju.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego gorąco zachęca Państwa do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rejestracji prac znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/konkurs-bdquozabytek-zadbanyrdquo-9219.php

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3958

https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/konkurs-zabytek-zadbany-2019-kategorie-terminy-nagrody,120025.html

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego