Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NISTSzkolenie on-line - „Wznowienie ogólnego
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Status prawny inwestora w prawie budowlanym”, które odbędzie się 28 sierpnia w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 25 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Szkolenie on-line - „Status prawny inwestora
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Status prawny inwestora w prawie budowlanym”, które odbędzie się 21 sierpnia w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Szkolenie on-line - „Kwestie formalno-prawne
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 18 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kwestie
11 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 120 osób.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Administracyjne
7 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Administracyjne postępowanie uproszczone w sprawie wydawania zaświadczeń”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski omówione zostały zagadnienia dotyczące zaświadczenia, jako czynności materialno-technicznej organu administracji publicznej oraz charakteru prawnego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Przedstawione zostały ponadto prawa i obowiązki osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kwestie
4 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 70 osób.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja
31 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Instytucja prawna doręczenia zastępczego”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski m.in. omówiono charakter prawny instytucji doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym, a także prawa i obowiązki adresatów korespondencji w zakresie fikcji doręczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Ustawa
Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce” odbyło się 30 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zostali zapoznani z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego. Prowadząca dr Ewa Marzec wymieniła grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym: osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami kognitywnymi. Ponadto przedstawione zostały zasady i wytyczne treści internetowych w oparciu o standardy WCAG 2.0 oraz 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). W szkoleniu wzięło udział ponad 70 urzędników.

Bezpłatne szkolenie on-line : „Dostępność
Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wprowadzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 29 lipca br. Prowadzącym był dr Krzysztof Świtała.
Urzędnicy zapoznali się z kwestią dostępności cyfrowej w kontekście konstytucyjnej zasady równości. Prowadzący przedstawił genezę regulacji odnoszących się do problematyki dostępności cyfrowej, z uwzględnieniem aktów prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Omówiony został również zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poruszona została również kwestia znaczenia prawnych norm i standardów technicznych (WCAG 2.1, EN 301 549 V2.1.2) dla zapewnienia dostępności cyfrowej.

Bezpłatne szkolenie online - „Tworzenie
Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego”, odbyło się 24 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instrumenty
Bezpłatne szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” odbyło się 23 lipca br. Prowadząca dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf zapoznała uczestników z podstawowymi narzędziami, jakimi dysponują jst w zakresie ochrony krajobrazu.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Bezpieczeństwo
Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” odbyło się 21 lipca br. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: dokument publiczny (definicje dokumentu, blankiet, indywidualizacja, personalizacja, replika i inne nowe pojęcia ustawowe, kategorie dokumentów publicznych) oraz system bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Nie zabrakło również kwestii: rejestru dokumentów publicznych, komisji do spraw dokumentów publicznych i ich zabezpieczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kary administracyjne
Bezpłatne szkolenie on-line - „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków” odbyło się 22 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie poprowadził dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie „Fundusz sołecki
Bezpłatne szkolenie „Fundusz sołecki w praktyce” odbyło się 20 lipca br. w Szczawinie. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący dr Marcin Adamczyk, radca prawny omówił m.in. podstawy prawne utworzenia funduszu sołeckiego, elementy i procedurę składania wniosku o przyznanie środków. Szkolenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i wytycznych GIS.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Zadania
Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska odbyło 20 lipca br. Wydarzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego poprowadziła dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf. Urzędnicy zapoznali się z zadaniami nadzorczo-kontrolnymi ciążącymi na wójtach, burmistrzach i prezydentach w zakresie ochrony środowiska.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja
Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 17 lipca 2020 r. Urzędnicy zapoznali się m.in. z kwestią przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska. Zaprezentowane zostały także środki ochrony prawnej wobec przeglądu ekologicznego. Nie zabrakło również problematyki interesu prawnego podmiotów biorących udział w postępowaniu. Szkolenie poprowadził dr Mariusz Paradowski.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Zasady
Bezpłatne szkolenie on-line pt:„Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” odbyło się 16 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zapoznali się z istotą i znaczeniem uzasadnienia decyzji administracyjnej na gruncie zasad ogólnych k.p.a. Omówione zostało uzasadnienie faktyczne i prawne. Nie zabrakło również kwestii gramatycznego ujęcia fraz językowych w sposobie konstruowania uzasadnienia decyzji administracyjnej.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Ochrona
Bezpłatne szkolenie on-line „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 14 lipca br. Prowadząca dr hab. Małgorzata Ganczar zapoznała uczestników z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych. Omówiła również m. in. różnice między pracą zdalną, a telepracą. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani m.in. z kwestią szacowania ryzyka naruszenia ochrony danych w pracy zdalnej, obowiązkami pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem pracy zdalnej oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej.

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 24 LIPCA 2020 W GODZ. 10.00 - 11.30 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny”, które odbędzie się 13 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
21 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego