Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NISTSzkolenie on-line - „Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce jst” - 5 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce jst” - 5 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce jst”, które odbędzie się 5 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Marcin Adamczyk.
 

Szkolenie on-line - „Organizacja pracy kancelaryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego - praktyczne aspekty funkcjonowania procesu aktotwórczego” - 4 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Organizacja pracy kancelaryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego - praktyczne aspekty funkcjonowania procesu aktotwórczego” - 4 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Organizacja pracy kancelaryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego - praktyczne aspekty funkcjonowania procesu aktotwórczego”, które odbędzie się 4 czerwca w godz. 10.00 - 12.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Tomasz Matuszak.
 

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 3 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 3 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 3 czerwca w godz. 13.00 - 14.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.
 

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami  wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 3 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 3 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii”, które odbędzie się 3 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.
 

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” - 2 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” - 2 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy”, które odbędzie się 2 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.
 

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” - 2 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” - 2 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 2 czerwca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.
 

Szkolenie on-line - „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” - 1 czerwca 2020 r.

Szkolenie on-line - „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” - 1 czerwca 2020 r.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym”, które odbędzie się 1 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie. CISCO WEBEX. Prowadzenie: prof. dr hab. Maciej J. Nowak.
 

Szkolenie on-line - „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko” - 29 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko” - 29 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”, które odbędzie się 29 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Michał Kossakowski.
 

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w okresie epidemii” - 28 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Postępowanie administracyjne w okresie epidemii” - 28 maja 2020 r.

28 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.„Postępowanie administracyjne w okresie epidemii”. Prowadzący dr hab. Robert Suwaj omówił w szczególności
nowe akty prawne, nowe regulacje w Kpa i nowe pojęcia w postępowaniu administracyjnym. Przybliżył także nowe formy działania administracji. Na koniec prowadzący odpowiadał na pytania uczestników.

 

Szkolenie on-line - „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST” - 27 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST” - 27 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST”, które odbędzie się 27 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Tomasz Matuszak.
 

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów nowego Prawa zamówień publicznych
” - 26 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych ” - 26 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 26 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.
 

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 25 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 25 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 25 maja w godz. 13.00 - 14.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.
 

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 22 maja 2020 r. nt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk - omówił zasady liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym, możliwości wydawania decyzji administracyjnych oraz inne zasady prowadzenia korespondencji i doręczania w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią.
 

Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” - 21 maja 2020 r.

21 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania urzędnicy zapoznali się m. in. z praktycznym zarysem postępowania administracyjnego oraz postępowaniem sądowo-administracyjnym z udziałem jst. Szkolenie poprowadził dr Michał Poniatowski.

 

Projekcja filmu szkoleniowego - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.” - 20 maja 2020 r.

Projekcja filmu szkoleniowego - „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.” - 20 maja 2020 r.

Nabór na projekcję filmu szkoleniowego został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz Tarczy Antykryzysowej”, które odbędzie się 20 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prelegent: Joanna Zadłużna (radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu).
 

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 20 maja 2020 r.

20 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line poświęcone zasadom liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników, poprowadził ekspert NIST - dr Marcin Adamczyk, radca prawny.
- Nie jest to pierwsze szkolenie dotyczące zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie epidemii, jednak mam do przekazania nowe informacje, ponieważ zmieniła się sytuacja prawna – powiedział dr Marcin Adamczyk.

 

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” - 19 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 19 maja 2020 r. nt. „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” zgromadziło prawie stu uczestników. Podczas półtoragodzinnego wykładu, prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. zasady: debaty o stanie jst, udzielania votum zaufania i absolutorium dla organów wykonawczych. Zapoznał uczestników również z nowymi terminami dotyczącymi m. in składania sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie gminy.
 

Szkolenie on-line - „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpesonalne w miejscu pracy?” - 18 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpesonalne w miejscu pracy?” - 18 maja 2020 r.

18 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nr. „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpersonalne w miejscu pracy”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 15 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 15 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zamknięty.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii”, które odbędzie się 15 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.
 

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 14 maja 2020 r.

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 14 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 14 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Michał Poniatowski.
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
18 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego