TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NISTLogotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt:„Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach samorządowych”, które odbędzie się 14 września w godz. 10.00 - 12.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Artur Wdowczyk.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wybrane aspekty rozpoznawania przez organy uchwałodawczo-kontrolne skarg, wniosków i petycji wpływających do rad i sejmików”, które odbędzie się 14 września w godz. 13.00 - 14.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Status prawny pracownika samorządowego”, które odbędzie się 11 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej”, które odbędzie się 10 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w JST - praktyczne zastosowanie”, które odbędzie się 9 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Tomasz Matuszak.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa”, które odbędzie się 8 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji w procedurze rozpoznawania spraw wpływających do rad i sejmików”, które odbędzie się 7 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Status prawny pracownika samorządowego”, które odbędzie się 4 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „VAT w jednostkach samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 4 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr hab. Anna Skolimowska

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej - zagadnienia praktyczne”, które odbędzie się 3 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.1 – standardy dostępności w praktyce”, które odbędzie się 2 września w godz. 10.00 - 12.00 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Ewa Marzec.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Status prawny inwestora w prawie budowlanym”, które odbędzie się 28 sierpnia w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 25 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Status prawny inwestora w prawie budowlanym”, które odbędzie się 21 sierpnia w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kwestie formalno-prawne w świetle Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1.”, które odbędzie się 18 sierpnia w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

11 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 120 osób.

7 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Administracyjne postępowanie uproszczone w sprawie wydawania zaświadczeń”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski omówione zostały zagadnienia dotyczące zaświadczenia, jako czynności materialno-technicznej organu administracji publicznej oraz charakteru prawnego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Przedstawione zostały ponadto prawa i obowiązki osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.

4 sierpnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Kwestie formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) w zakresie zgodności z wytycznymi WCAG 2.1”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które przeprowadził Adam Pietrasiewicz - Główny Specjalista ds. Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. omówiono czym jest dostępność cyfrowa, jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową oraz jak poprawić sytuację dostępności cyfrowej. W szkoleniu wzięło udział 70 osób.

31 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Instytucja prawna doręczenia zastępczego”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia, które poprowadził dr Mariusz Paradowski m.in. omówiono charakter prawny instytucji doręczenia zastępczego w prawie administracyjnym, a także prawa i obowiązki adresatów korespondencji w zakresie fikcji doręczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - WCAG 2.0 - standardy dostępności w praktyce” odbyło się 30 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zostali zapoznani z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego. Prowadząca dr Ewa Marzec wymieniła grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym: osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami kognitywnymi. Ponadto przedstawione zostały zasady i wytyczne treści internetowych w oparciu o standardy WCAG 2.0 oraz 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). W szkoleniu wzięło udział ponad 70 urzędników.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
... 
22 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego