TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NISTBezpłatne szkolenie on-line pt: „Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wprowadzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 29 lipca br. Prowadzącym był dr Krzysztof Świtała.
Urzędnicy zapoznali się z kwestią dostępności cyfrowej w kontekście konstytucyjnej zasady równości. Prowadzący przedstawił genezę regulacji odnoszących się do problematyki dostępności cyfrowej, z uwzględnieniem aktów prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Omówiony został również zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Poruszona została również kwestia znaczenia prawnych norm i standardów technicznych (WCAG 2.1, EN 301 549 V2.1.2) dla zapewnienia dostępności cyfrowej.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Tworzenie projektów aktów normatywnych na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego”, odbyło się 24 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny” odbyło się 23 lipca br. Prowadząca dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf zapoznała uczestników z podstawowymi narzędziami, jakimi dysponują jst w zakresie ochrony krajobrazu.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych” odbyło się 21 lipca br. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: dokument publiczny (definicje dokumentu, blankiet, indywidualizacja, personalizacja, replika i inne nowe pojęcia ustawowe, kategorie dokumentów publicznych) oraz system bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Nie zabrakło również kwestii: rejestru dokumentów publicznych, komisji do spraw dokumentów publicznych i ich zabezpieczenia.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Kary administracyjne nakładane przez organy ochrony zabytków” odbyło się 22 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Szkolenie poprowadził dr Kazimierz Pawlik.

Bezpłatne szkolenie „Fundusz sołecki w praktyce” odbyło się 20 lipca br. w Szczawinie. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący dr Marcin Adamczyk, radca prawny omówił m.in. podstawy prawne utworzenia funduszu sołeckiego, elementy i procedurę składania wniosku o przyznanie środków. Szkolenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i wytycznych GIS.

Bezpłatne szkolenie on-line pt: „Zadania nadzorczo-kontrolne w sferze ochrony środowiska realizowane przez samorządowe organy ochrony środowiska odbyło 20 lipca br. Wydarzenie zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego poprowadziła dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf. Urzędnicy zapoznali się z zadaniami nadzorczo-kontrolnymi ciążącymi na wójtach, burmistrzach i prezydentach w zakresie ochrony środowiska.

Bezpłatne szkolenie on-line - „Instytucja prawna przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 17 lipca 2020 r. Urzędnicy zapoznali się m.in. z kwestią przeglądu ekologicznego w prawie ochrony środowiska. Zaprezentowane zostały także środki ochrony prawnej wobec przeglądu ekologicznego. Nie zabrakło również problematyki interesu prawnego podmiotów biorących udział w postępowaniu. Szkolenie poprowadził dr Mariusz Paradowski.

Bezpłatne szkolenie on-line pt:„Zasady redagowania treści uzasadnienia decyzji administracyjnej” odbyło się 16 lipca br. Organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Urzędnicy zapoznali się z istotą i znaczeniem uzasadnienia decyzji administracyjnej na gruncie zasad ogólnych k.p.a. Omówione zostało uzasadnienie faktyczne i prawne. Nie zabrakło również kwestii gramatycznego ujęcia fraz językowych w sposobie konstruowania uzasadnienia decyzji administracyjnej.

Bezpłatne szkolenie on-line „Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 14 lipca br. Prowadząca dr hab. Małgorzata Ganczar zapoznała uczestników z zasadami i podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych. Omówiła również m. in. różnice między pracą zdalną, a telepracą. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani m.in. z kwestią szacowania ryzyka naruszenia ochrony danych w pracy zdalnej, obowiązkami pracodawcy i pracownika w związku z wdrożeniem pracy zdalnej oraz zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy zdalnej.

Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 24 LIPCA 2020 W GODZ. 10.00 - 11.30 . ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Instrumenty ochrony krajobrazu stosowane przez samorząd terytorialny”, które odbędzie się 13 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 10 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

9 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line szkolenie on-line nt. „Wszczęcie postępowania przed organami administracji publicznej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk, radca prawny wyjaśnił różnice między wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, a skargą lub petycją. Omówił również sposób wniesienia i treść podania. Nie zabrakło również kwestii stron postępowania administracyjnego i praktycznych skutków błędnego jej ustalenia, a także prawidłowego pouczenia strony przy „pierwszym kontakcie”.

8 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Rola i zadania przewodniczącego w działalności rad i sejmików w samorządach” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.Prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m. in. pozycję przewodniczącego rad w ustawach ustrojowych samorządu. Zaprezentował również katalog kompetencji przewodniczących organów stanowiących, a także nowe kompetencje przewodniczącego rady sejmiku w kadencji 2018-2023. Szkolenia zakończyło się omówieniem wybranych problemów związane z realizacją nowych uprawnień ustawowych.

7 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”, którego organizatorem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas szkolenia Prowadzącym - dr Kazimierz Pawlik omówił m.in zasady
mające wpływ na świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, obowiązki urzędu w obszarze świadczenia usług elektronicznych, sposoby podpisywania dokumentów elektronicznych oraz nowy sposób doręczania dokumentów elektronicznych w związku z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.

3 lica 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Reglamentacja usuwania drzew i krzewów” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego odbyło się 3 lipca br. Prowadząca dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf wymieniła podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Czynności procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, które odbędzie się 3 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Kazimierz Pawlik.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji w procedurze rozpoznawania spraw wpływających do rad i sejmików”, które odbędzie się 2 lipca w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

1 lipca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

30 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie online - „Warunki udziału w postępowaniu przetargowym a realizacja zamówienia publicznego”. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: warunki udziału w postępowaniu jako właściwości wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do zasobów wykonawcy, warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do statusu wykonawcy, zapewnienie aktualności właściwości wykonawcy na etapie realizacji zamówienia publicznego.
Szkolenie online poprowadził dr Maciej Lubiszewski.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
... 
22 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego