Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NISTSzkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej” - 12 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie on-line „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań tarczy antykryzysowej” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Uczestnicy dowiedzieli się m.in.: w jakich warunkach zamawiający nie ma obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Zapoznali się także z możliwościami dokonywania zmian w umowach ze względu na okoliczności związane z COVID-19 oraz wpływie COVID-19 na funkcjonowanie środków ochrony prawnej.
 

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 11 maja 2020 r.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna”, które odbędzie się 11 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Joanna Modrzyńska.
 

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka

Szkolenie on-line - „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa” - 8 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 8 maja 2020 r. "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem - zgromadził ponad 70 uczestników. Prowadząca, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, zapoznała uczestników m.in. z: obowiązkami gminy i właścicieli nieruchomości dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, zasadami postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy segregacji oraz wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa.
 

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna

Szkolenie on-line - „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” - 7 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line „Korespondencja tradycyjna i elektroniczna” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem – zgromadziło blisko 100 uczestników. W trakcie spotkania urzędnicy zapoznali się z zasadami obowiązującymi podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, konferencji i spotkań on-line oraz korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Prowadząca - dr Joanna Modrzyńska - zaprezentowała również ogólne zasady prowadzenia oficjalnych stron urzędów w Internecie.
 

Szkolenie on-line - „Działalność rad

Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 6 maja 2020 r.

Bezpłatne szkolenie on-line: „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób. Prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. okoliczności wpływające na działalność organów stanowiących w okresie epidemii. Nie zabrakło również kwestii zwoływania i odbywania posiedzeń rad i sejmików w świetle ograniczeń prawa do wolności zgromadzeń oraz obradowania w systemie zdalnym.
 

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja

Szkolenie on-line - „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej” - 5 maja 2020 r.

5 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt: „Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w świetle rozwiązań Tarczy Antykryzysowej”, które przeprowadził dr Maciej Lubiszewski. Podczas spotkania przedstawione zostały tematy związane z możliwościami dokonywania zmian umowy ze względu na okoliczności związane z COVID-19.
 

Szkolenie on-line - „Działalność rad

Szkolenie on-line - „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19” - 4 maja 2020 r.

4 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt: „Działalność rad i sejmików w okresie zagrożenia wirusem Covid-19”. Podczas szkolenia, które poprowadził
dr Grzegorz Leśniewicz uczestnicy poznali m.in. zagadnienia związane ze zmienionymi kompetencjami organów stanowiących w świetle nowych uregulowań ustawowych.
 

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Szkolenie on-line - „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” - 29 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Podczas jego trwania prowadzący dr Michał Poniatowski omówił m.in. tematykę związaną z terminami wypełnienia obowiązku w zakresie sprawozdawczości oraz przedstawił możliwości realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uczestnicy szkolenia poznali również kwestie związane z rozliczaniem dotacji oraz przyznaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.
 

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 29 kwietnia 2020 r.

29 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii”. To kolejne spotkanie, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący - dr Adamczyk - przedstawił tematykę związaną z postępowaniem administracyjnym oraz omówił zasady prowadzenia korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.
 

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 28 kwietnia 2020 r.

28 kwietnia 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii”. To kolejne spotkanie, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący - dr Adamczyk - przedstawił tematykę związaną z postępowaniem administracyjnym oraz omówił zasady prowadzenia korespondencji ze szczególnym uwzględnieniem procedur obowiązujących w okresie epidemii.
 

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów

Szkolenie on-line - „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” - 22 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze z cyklu bezpłatnych szkoleń on-line, które Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w okresie trwania epidemii.
 

Szkolenie - „Aktualne problemy wynikające

Szkolenie - „Aktualne problemy wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska” - 26 lutego 2020 r. - Poznań

W 26 lutego 2020 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce aktualnych problemów wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
 

Szkolenie - „Rozpoznawanie autentyczności

Szkolenie - „Rozpoznawanie autentyczności dokumentów przez pracowników samorządowych” - 18 lutego 2020 r. - Kielce

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego wraz z Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach zapraszają na bezpłatne szkolenie nt. "Rozpoznawanie autentyczności dokumentów przez pracowników samorządowych", które odbędzie się 18 lutego 2020 r. w godz. 11:00 -15:15 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). Rejestracja od godz. 10:30.
 

Szkolenie - „Wszczęcia postępowania przed

Szkolenie - „Wszczęcia postępowania przed organem administracji publicznej"- 18 lutego 2020 r. - Olsztyn

18 lutego 2020 r. – w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się bezpłatne szkolenie nt, „Wszczęcia postępowania przed organem administracji publicznej”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Szkolenie - „Profilaktyka zdrowotna w samorządzie

Szkolenie - „Profilaktyka zdrowotna w samorządzie - co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien” - 12 lutego 2020 r. - Kraków

12 lutego 2020 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Profilaktyka zdrowotna w samorządzie - co pacjent o swoich prawach wiedzieć powinien”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.
 

Szkolenie - "Postępowanie administra

Szkolenie - "Postępowanie administracyjne w praktyce ośrodka pomocy społecznej" - 12 lutego 2020 r. - Białystok

12 lutego 2020 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Postępowanie administracyjne w praktyce ośrodka pomocy społecznej". Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Szkolenie - "Prawo administracyjne w pra

Szkolenie - "Prawo administracyjne w praktyce szkolnej. Kontrola jako forma zewnętrznego nadzoru pedagogicznego" - 4 lutego 2020 r. - Zgierz

Szkolenie z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce szkolnej odbyło się w dniu 4 lutego 2020 roku w Zgierzu.
 

Szkolenie - "Postępowanie administra

Szkolenie - "Postępowanie administracyjne w praktyce ośrodka pomocy społecznej" - 28 stycznia 2020 r. - Mława

28 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mławie odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Postępowanie administracyjne w praktyce ośrodka pomocy społecznej".
 

Szkolenie - "Praktyczne skutki wejś

Szkolenie - "Praktyczne skutki wejścia w życie ustawy dostosowującej inne akty prawne do wymogów RODO - zagadnienia wybrane” - 15 stycznia 2020 r. - Łobez

Prowadzący Marcin Adamczyk - doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego - przybliżył najważniejsze zmiany w aktach prawnych w związku z wejściem w życie ustawy dostosowującej akty prawne do wymogów RODO oraz ich praktyczne skutki.
 

Warsztaty - „Realizowanie działań animacyjnych

Warsztaty - „Realizowanie działań animacyjnych z wykorzystaniem regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego” - 13 grudnia 2019 r. - Lubin

13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Lubinie odbyły się warsztaty pt. „Realizowanie działań animacyjnych z wykorzystaniem regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego”. Organizatorami wydarzenia byli - Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Biuro Programu „Niepodległa”.
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
... 
20 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego