TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia NIST

Szkolenia NIST5 czerwca 2020 r. odbyło sie bezpłatne szkolenie online „Klauzula informacyjna w postępowaniu administracyjnym w praktyce jst” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, w którym wzięło udział około 80 urzędników. Prowadzący dr Marcin Adamczyk, radca prawny omówił m.in.: zakres klauzuli informacyjnej, najczęstsze popełniane w niej błędy oraz konsekwencje niepodania klauzuli informacyjnej.

4 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Organizacja pracy kancelaryjnej w jednostkach samorządu terytorialnego - praktyczne aspekty funkcjonowania procesu aktotwórczego” . Prowadzący dr Tomasz Matuszak przybliżył podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie.

3 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie nt. "Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników. Prowadząca, dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf, zapoznała uczestników m.in. z: obowiązkami gminy i właścicieli nieruchomości dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów, zasadami postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy segregacji oraz wytycznymi w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa.

3 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line pn.„Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które zgromadziło blisko stu uczestników. Podczas półtoragodzinnego wykładu, prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. zasady: debaty o stanie jst, udzielania votum zaufania i absolutorium dla organów wykonawczych. Zapoznał uczestników również z nowymi terminami dotyczącymi m. in składania sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie gminy.


2 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line „Postępowanie administracyjne w zakresie warunków zabudowy” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący - dr Mariusz Paradowski - omówił m.in. charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i sposób określania warunków zabudowy dla nowoprojektowanych obiektów budowlanych.

2 czerwca 2020 r. obyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący, dr Maciej Lubiszewski, omówił m. in. kwestie związania ofertą w świetle przepisów nowego Prawa zamówień publicznych.

1 czerwca 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt.„Aktualne problemy związane z planowaniem przestrzennym na szczeblu gminnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Prowadzący, prof. dr hab. Maciej J. Nowak omówił m. in. zagadnienia związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowymi planów zagospodarowania przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy.

29 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie nt. "Świadczenie usług elektronicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w czasie Covid-19 i nie tylko”. Prowadzący - Michał Kossakowski omówił dotychczasowe ora nowe obwiązki urzędu w zakresie świadczenia usług elektonicznych.

28 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.„Postępowanie administracyjne w okresie epidemii”. Prowadzący dr hab. Robert Suwaj omówił w szczególności
nowe akty prawne, nowe regulacje w Kpa i nowe pojęcia w postępowaniu administracyjnym. Przybliżył także nowe formy działania administracji. Na koniec prowadzący odpowiadał na pytania uczestników.


Bezpłatne szkolenie on-line nt. „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST”, które odbyło się 27 maja 2020 r., cieszyło się dużym zainteresowaniem. W zajęciach wzięło udział prawie stu urzędników samorządowych. Prowadzący dr Tomasz Matuszak omówił najważniejsze akty prawne regulujące kwestie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, podstawowe zagadnienia systemu kancelaryjnego, obiegu dokumentacji i jej archiwizacji w JST.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Związanie ofertą a wybór oferty najkorzystniejszej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowego Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 26 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 25 maja w godz. 13.00 - 14.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Grzegorz Leśniewicz.

Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 22 maja 2020 r. nt. „Zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników. Prowadzący - dr Marcin Adamczyk - omówił zasady liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym, możliwości wydawania decyzji administracyjnych oraz inne zasady prowadzenia korespondencji i doręczania w postępowaniu administracyjnym w związku z epidemią.

21 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nt. „Jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Podczas spotkania urzędnicy zapoznali się m. in. z praktycznym zarysem postępowania administracyjnego oraz postępowaniem sądowo-administracyjnym z udziałem jst. Szkolenie poprowadził dr Michał Poniatowski.


Nabór na projekcję filmu szkoleniowego został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Istotne kwestie dotyczące funkcjonowania pracodawcy samorządowego w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy na podstawie przepisów ogólnych oraz Tarczy Antykryzysowej”, które odbędzie się 20 maja w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prelegent: Joanna Zadłużna (radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu).

20 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line poświęcone zasadom liczenia terminów administracyjnych w czasie trwania epidemii zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem urzędników, poprowadził ekspert NIST - dr Marcin Adamczyk, radca prawny.
- Nie jest to pierwsze szkolenie dotyczące zasady liczenia terminów administracyjnych w czasie epidemii, jednak mam do przekazania nowe informacje, ponieważ zmieniła się sytuacja prawna – powiedział dr Marcin Adamczyk.


Bezpłatne szkolenie on-line, które odbyło się 19 maja 2020 r. nt. „Procedury absolutoryjne i udzielanie wotum zaufania organom wykonawczym w samorządzie terytorialnym” zgromadziło prawie stu uczestników. Podczas półtoragodzinnego wykładu, prowadzący dr Grzegorz Leśniewicz omówił m.in. zasady: debaty o stanie jst, udzielania votum zaufania i absolutorium dla organów wykonawczych. Zapoznał uczestników również z nowymi terminami dotyczącymi m. in składania sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie gminy.

18 maja 2020 r. odbyło się bezpłatne szkolenie on-line nr. „Psychologia komunikacji w przestrzeni administracji publicznej, czyli czy COVID-19 zmienił nasze relacje interpersonalne w miejscu pracy”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Nabór na szkolenie został zamknięty.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminie, kontrola obowiązku jej realizacji oraz wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii”, które odbędzie się 15 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf.

Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 14 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Michał Poniatowski.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
... 
22 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego