TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia on-line

Szkolenia on-lineLogotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się 4 lipca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Szkolenie dla pracowników powiatowych jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej – zagadnienia dotyczące opiekuna tymczasowego, ewidencji małoletnich oraz pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, które odbędzie się 28 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciele z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się 24 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Obowiązki JST związane z wprowadzeniem rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych”, które odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Uchwalenie i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" , które odbędzie się 23 czerwca 2022 r. w godz. 12.00 - 13.30. Prowadzenie: Przedstawiciel Wydział Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne – stosowanie przepisów przejściowych”, które odbędzie się 22 czerwca 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Przygotowanie Urzędu do samooceny CAF”, które odbędzie się 21 czerwca w godz. 14.00 - 15.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Andrzej Borowski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Zamówienia z wolnej ręki w świetle Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 15 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „System zarządzania bezpieczeństwem informacji w JST", które odbędzie się 15 czerwca 2022 r. w godz. 12.00 - 13.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Postępowanie nadzorcze w sprawach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium – problemy”, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: Przedstawiciel Wydział Nadzoru Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.


Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Zadania prawnej ochrony pracy w przebiegu wypadkowości pracowników" , które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w godz. 12:00 - 13:30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”, które odbędzie się 10 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Kontrola UODO w jednostkach samorządu terytorialnego”, które odbędzie się 9 czerwca 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Istota stresu i jego konsekwencje. Umiejętność radzenia sobie ze stresem przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego" , które odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w godz. 10:00-11:30 na platformie CISCO WEBEX.
Prowadzenie: dr hab. Jolanta Łodzińska prof. UKSW, Prodziekan ds. studenckich i administracji, Kierownik Katedry Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej, Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Specyfikacja warunków zamówienia w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych”, które odbędzie się 3 czerwca w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego", które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasadny dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Moje Ciepło” , które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt: „Standardy etyczne w samorządzie terytorialnym”, które odbędzie się 31 maja 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Mariusz Paradowski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania”, które odbędzie się 27 maja w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Kodeks postępowania administracyjnego a doręczenia elektroniczne – stosowanie przepisów przejściowych”, które odbędzie się 26 maja 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Ganczar.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
25 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego