TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Edukacja » Szkolenia on-line

Szkolenia on-lineLogotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Ustanawianie form ochrony przyrody: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo krajobrazowych", które odbędzie się 19 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Stosowanie zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego", które odbędzie się 12 października 2022 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasadny udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - dotacja z prefinansowaniem Szkolenie dla JST” , które odbędzie się 5 października 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego", które odbędzie się 30 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „ABC Dostępności”, które odbędzie się 29 września 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Agnieszka Palenik - Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Udostępnianie informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego", które odbędzie się 28 września 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Stanowienie przepisów porządkowych w jednostkach samorządu terytorialnego", które odbędzie się 23 września 2022 r. w godz. 12.00-13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Wybrane przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki", które odbędzie się 21 września w godz. 12.00 - 13.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pn. „Wybrane aspekty proceduralne udzielania zamówienia z wolnej ręki", które odbędzie się 16 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Cyfryzacja w ochronie zdrowia oczami Pacjenta”, które odbędzie się 14 września 2022r., w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Konrad Kowalski, Justyna Krajewska-Wdowińska - eksperci z Centrum e-Zdrowia

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wybrane aspekty udzielania zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant 2", które odbędzie się 9 września w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt. „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatku dochodowym od 01.07.2022 r.”, które odbędzie się 7 września 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30. Prowadzenie: Monika Sośnicka - przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie online pt: „Wybrane aspekty udzielania zamówienia publicznego w trybie podstawowym – wariant 1”,które odbędzie się 26 sierpnia 2022r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Maciej Lubiszewski.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasad korygowania dokumentów w programie Interaktywny Płatnik Plus, które odbędzie się 25 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00 - 11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Obowiązki wierzycieli przed oraz w toku postępowania egzekucyjnego w administracji (UPEA)" , które odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Współorganizatorem szkolenia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie. Prowadzenie: Przemysław Kledzik - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. „Zasady udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obowiązujące od 15.07.2022r.” , które odbędzie się 17 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: Przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Administracyjne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych (KPA)" , które odbędzie się 2 sierpnia 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Współorganizatorem szkolenia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie. Prowadzenie: Przemysław Kledzik - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z dnia 11.08.2021r.", które odbędzie się 28 lipca 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Współorganizatorem szkolenia jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Prowadzenie: Magdalena Budziarek - przedstawiciel Kolegium RIO w Łodzi

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Udostępnianie informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego", które odbędzie się 27 lipca 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Aleksander Jakubowski

Logotyp Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przedstawiający skrót pierwszych liter nazwy jednostki wpisanych w obrys mapy Polski w kolorze czerwonym na białym tle
Nabór na szkolenie został zakończony.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie on-line pt. "Rejestr umów jawnych w praktyce JST", które odbędzie się 26 lipca 2022 r. w godz. 10.00-11.30 na platformie CISCO WEBEX. Prowadzenie: dr Marcin Adamczyk.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
26 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego