TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » O Instytucie » Współpraca zagraniczna

Współpraca zagranicznaW dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. odbyło się 15 Plenarne Posiedzenie Europejskiego Komitetu ds. Demokracji i Rządzenia (CDDG). Posiedzeniu przewodniczył Pan Paul Rowsell z Wielkiej Brytanii. Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie i powitał uczestników, poinformował uczestników o wynikach posiedzenia Prezydium, które odbyło się w dniach 24 i 25 marca 2022 r. podczas którego omówiono plan pracy Komitetu Rady Europy. Przewodniczący odniósł się również do niedawnego przyjęcia przez CDDG oświadczenia w sprawie trwającej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które podkreśla m.in., że dobre rządy demokratyczne są kluczem do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa.

16 września 2021 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w webinarium nt. Administracja Publiczna jako lider działań proekologicznych.

W dniach 14 – 18 lipca 2021r. w Atenach Dyrektor NIST dr Iwona Wieczorek wzięła udział w spotkaniach m.in. z Burmistrzem Aten Panem Kostasem Bakoyannisem, które obejmowały tematykę poświęconą m.in. nawiązaniu współpracy terytorialnej między JST Polski i Grecji, rozwojowi dwustronnej turystyki, upowszechnianiu prawdy historycznej i projektom edukacyjnym jak również w konferencji „Polsko-Greckie Dziedzictwo Wolności”. Polska delegacja wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadora RP w Atenach z udziałem przedstawicieli społeczności polskiej w Atenach.

W dniach 16-17 czerwca odbyły się w formie online warsztaty dobrych praktyk z udziałem praktyków z OECD. Drugi dzień rozpoczął Pan Donal Mulligan prezentacją nt. najważniejszych wniosków i proponowanych rekomendacji OECD.

Dnia 14 czerwca 2021r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. rozliczalności zorganizowała online. Grupa robocza ds. rozliczalności omówiła projekt na 3. posiedzeniu (8-9 marca), a następnie został on przeanalizowany przez CDDG na 13. posiedzeniu (15-16 kwietnia), na którym postanowiono zorganizować dodatkowe posiedzenia grupy roboczej przed latem, aby osiągnąć postęp w realizacji bieżących zadań.

Dnia 28 maja 2021r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, które grupa robocza CDDG ds. demokracji i technologii (GT-DT) zorganizowała online, z udziałem przedstawicieli organów zarządzających wyborami. Sekretariat zaprezentował postęp prac do dnia dzisiejszego

15 oraz 16 kwietnia 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Pierwsza sesja została poświęcona została na przedstawienie informacji na temat ostatnich działań i rozwoju, działalności Komitetu Ministrów i innych organów Rady Europy, stanu realizacji działań CDDG zgodnie z jej zakresem zadań na lata 2020-2021, zagadnieniu demokracji i jej związku z nowoczesną technologią oraz promowaniu demokratycznego sprawowania rządów poprzez wspólne doświadczenia. Skupiono się na zadaniu szczegółowym: wpływie transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządy. Druga sesja dotyczyła pracy nad zadaniem szczegółowym: opracowaniem standardów dotyczących nowych technologii formie rekomendacji Komitetu Ministrów lub wytycznych oraz odpowiedzialności demokratycznej. Wprowadzono plan 4-letnich ram strategicznych, przedstawiono dotychczasowe projekty Komitetu Ministrów oraz Centrum Ekspertyz na rzecz Dobrego Rządzenia. Na 13. posiedzeniu plenarnym (15-16 kwietnia 2021 r., w formie wideokonferencji) Europejski Komitet Demokracji i Sprawowania Rządów (CDDG) przyjął porządek posiedzenia, któremu przewodniczył Markku Mölläri (Finlandia), przewodniczący Komitetu.

8 oraz 9 marca 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Rozliczalności (Accountability). Pierwsza sesja została poświęcona została na zasady ogólne i podstawowe twierdzenia (przejrzystość, dostęp do dokumentów urzędowych i udział społeczeństwa, szkolenie i podnoszenie świadomości oraz jakość przepisów) oraz odpowiedzialność polityczną. Druga sesja dotyczyła odpowiedzialności prawnej oraz kierowniczej.

8 lutego 2021 r. odbyło się w formie wideokonferencji spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii. Pierwsza sesja została poświęcona została zagadnieniu wpływu transformacji cyfrowej (w tym także sztucznej inteligencji) na demokrację i sprawowanie rządów. Druga sesja dotyczyła opracowania standardów dotyczących nowych technologii i różnych etapów procesu wyborczego, w tym rejestracji wyborców, przekazywania i zestawienia wyników.

W dniach 25-27 listopada 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji 12 posiedzenie Europejskiego Komitetu Demokracji i Dobrego Rządzenia (CDDG). Podczas spotkania CDDG zatwierdził raport ilustrujący, w jaki sposób państwa członkowskie Rady Europy zapewniają demokratyczne sprawowanie rządów, odpowiadając jednocześnie na bezprecedensową sytuację zagrożenia zdrowia wywołaną przez Covid-19. Sprawozdanie opiera się na wkładzie członków CDDG i jest dostępne na specjalnej stronie internetowej Covid-19 Covid-19 webpage. Omówiono również projekt studium na temat wpływu transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji, na demokrację i sprawowanie rządów.

W dniach 22-23 października 2020 roku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii . Głównym celem spotkania było opracowanie wspólnego dokumentu dotyczącego wpływu transformacji cyfrowej na demokrację i dobre rządzenie. Zaproszeni eksperci reprezentujący świat nauki i organizacje globalne przedstawili informacje na temat cyfrowej transformacji administracji publicznej oraz wykorzystania nowych technologii w cyklu wyborczym. W wideokonferencji grupy roboczej uczestniczył przedstwieciel NIST.

Prace i dyskusje grupy tematycznej koncentrowały się na opracowaniu zaleceń dotyczących zagadnienia odpowiedzialności urzędników i organów władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. Wysłuchano wypowiedzi ekspertów - przedstawicieli świata nauki. Omówiono szeroko różne wątki związane z zagadnieniem odpowiedzialności (accountability),
w szczególności: odpowiedzialność demokratyczną, odpowiedzialność karną, odpowiedzialność administracyjną i odpowiedzialność finansową.

W dniu 23 września 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie Grupy Roboczej ds. Demokracji i Technologii (GT-DT). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich Rady Europy, w tym reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, jak również zaproszeni goście - eksperci prowadzący badania w zakresie demokracji i dobrego rządzenia. Celem spotkania GT-DT było wypracowanie wytycznych na rzecz rozwoju form e-demokracji w odpowiedzi na uwarunkowania rewolucji technologicznej i kryzysu pandemicznego.

Celem posiedzenia plenarnego CDDG było wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmocnienia instytucji demokratycznych i dobrego rządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z wyzwaniem COVID -19. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój form e-demokracji, jako odpowiedź na nowe uwarunkowania w dobie kryzysu pandemicznego. Zaprezentowano bieżącą wersję wytycznych dotyczącą e-demokracji.

W dniu 18 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji dotyczące demokratycznego rządzenia w dobie pandemii koronawirusa (Covid - 19), które zostało zorganizowane przez European Committee on Democracy and Governance (CDDG) pod auspicjami greckiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów Rady Europy. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele z ponad czterdziestu państw, w tym Polski - reprezentanci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

28 października 2019 r. w Strasburgu odbyła się Międzynarodowa konferencja nt. The Twelve Principles of Good Governance and the European Label of Governance Excellence dotycząca dwunastu zasad dobrego zarządzania w administracji lokalnej. Konferencja została zorganizowana przez Centrum doskonalenia ds. dobrego rządzenia Rady Europy (Centre of Expertise for Good Governance, które podlega Komitetowi CDDG - European Committee of Democracy and Governance), w ramach programu przewodnictwa Francji w Komitecie Ministrów Rady Europy.

W dniach 28-29 maja 2019 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) w Helsinkach odbyło się trzecie spotkanie ICC INCLUSIVE INTEGRATION POLICY LAB , platformy która powstała w roku 2017, związanej z Intercultural Cities Programme, programem wspierającym miasta oraz władze lokalne w działalności na rzecz integracji międzykulturowej, kreowaniu wszechstronnych międzykulturowych strategii, wspieraniu integracji, tworzeniu wzajemnej akceptacji w kulturowo zróżnicowanych społecznościach.

6 maja 2019 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wraz z przedstawicielem Instytutu oraz Katarzyną Dudzik – przedstawicielką Szefa Służby Cywilnej pełniącą funkcję krajowego korespondenta CAF (Common Assessment Framework) uczestniczyła w spotkaniu krajowych korespondentów CAF. Przedmiotem spotkania, które zorganizowane zostało w Bukareszcie w ramach prezydencji rumuńskiej przy współpracy z Centrum Zasobów CAF przy EIPA w Maastricht, była aktualizacja metody CAF oraz wymiana doświadczeń w stosowaniu metody CAF 2013.

W dniach 14 -15 marca 2019 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej na temat e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED). W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 państw członkowskich Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz organizacji pozarządowych.

W dniach 28 – 30 listopada 2018 roku w Strasburgu odbyło się spotkanie plenarne Komitetu Demokracji i Zarządzania Rady Europy (European Committee on Democracy and Governance), który jest stałym komitetem zajmującym się sprawami administracji i samorządu terytorialnego realizującym działania powierzone przez Komitet Ministrów.

1 
2 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego