Strona główna » O Instytucie » Współpraca zagraniczna

Współpraca zagranicznaUdział w pracach Komitetu na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, 17 - 18 września 2018 r., Strasburg

Udział w pracach Komitetu na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, 17 - 18 września 2018 r., Strasburg

W dniach 17 - 18 września 2018 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się posiedzenie working group on the Revision of Recommendation no R (98) 12 of the Committee on Ministers to Member States on Supervision of Local Authorities’ Action.w spotkaniu uczestniczył ekspert NIST, dr hab. Jarosław Szymanek.
 

Posiedzenia Grupy Roboczej CAF,  3 lipca 2018 r., Bruksela

Posiedzenia Grupy Roboczej CAF, 3 lipca 2018 r., Bruksela

W dniu 3 lipca 2018 r. w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej CAF. Ze strony polskiej wzięli w nim udział Katarzyna Dudzik Krajowy Korespondent CAF, reprezentująca Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Jarosław Szymanek, z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Organizatorem i gospodarzem spotkania byli przedstawicie Asturii, która od 1 lipca 2018 r. przejęła obowiązki prezydencji
w Unii Europejskiej.
 

Międzynarodowa Konferencja „Współpraca Transgraniczna w Europie: decentralizacja, ramy prawne i praktyka" - 25 maja 2018 r. - Dubrownik

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się w Dubrowniku Międzynarodowa Konferencja „Współpraca Transgraniczna w Europie: decentralizacja, ramy prawne i praktyka"

Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

W dniach 19-20 lutego 2018 r. dr Agnieszka Łuczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, poświęconemu Revision of Committee of Ministers’ Recommendation No.R (98) 12 on the supervision of local authorities’ action.
 

05-10.12.2017 r., wizyta studyjna w Ukrainie

05-10.12.2017 r., wizyta studyjna w Ukrainie

W dniach 5–10 grudnia 2017 r. dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Pani dr Iwona Wieczorek wraz z delegacją z Tomaszowa Lubelskiego, na czele z burmistrzem Panem Wojciechem Żukowskim, uczestniczyła w wizycie studyjnej w Ukrainie, która odbyła się w ramach kontynuacji projektu „Tomaszów Lubelski – sukces polskiej transformacji ustrojowej” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 

18-19.10.2017 r., Saloniki - międzynarodowe seminarium „Demokratyczne Zarządzanie w Obszarach Metropolitalnych”

18-19.10.2017 r., Saloniki - międzynarodowe seminarium „Demokratyczne Zarządzanie w Obszarach Metropolitalnych”

W dniach 18-19 października 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w międzynarodowym seminarium w Salonikach nt. ,,Demokratyczne Zarządzanie w Obszarach Metropolitalnych”.
 

Spotkanie Grupy Roboczej Wspólnej Metody Oceny (CAF) - 28 września 2017 r. - Tallin

Spotkanie Grupy Roboczej Wspólnej Metody Oceny (CAF) - 28 września 2017 r. - Tallin

W dniu 28 wrześnie br. w siedzibie Biura Kanclerza Sprawiedliwości w Tallinie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Wspólnej Metody Oceny (CAF) z udziałem delegacji Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, pełniącego funkcję Krajowego Koordynatora CAF ds. JST oraz Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniącego rolę Krajowego Korespondenta CAF.
 

Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

Międzynarodowa konferencja w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”

W dniach 20-21 września 2017 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Pradze nt. ,,Jakość administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji przewodnictwa czeskiego Komitetu Ministrów Rady Europy. Konferencja odbywała się pod auspicjami Rady Europy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Burmistrza Miasta Stołecznego Pragi oraz Stowarzyszenia Regionów Republiki Czeskiej.
W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele i eksperci Rady Europy, Komisji Europejskiej, poszczególnych ministerstw z Austrii, Czech, Estonii, Słowacji oraz Węgier, czeskich władz terytorialnych, a także przedstawiciele innych Państw Członkowskich, świata nauki oraz organizacji pozarządowych.
 

 Malta - 16-17 maja 2017 r. - 9. Konferencja Jakości

Malta - 16-17 maja 2017 r. - 9. Konferencja Jakości

W dniach 16-17 maja br. delegacja Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięła udział w 9. Konferencji Jakości, zorganizowanej na Malcie w ramach sprawowania prezydencji maltańskiej w Radzie Unii Europejskiej.
 

http://www.caf-zentrum.at/sites/default/files/Bild4.jpg
Spotkanie Grupy Roboczej CAF w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli w dniu 23 marca 2017 r.

Spotkanie Grupy Roboczej CAF w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli w dniu 23 marca 2017 r.

W dniu 23 marca 2017 r. w gmachu Federalnej Służby Publicznej ds. Kadr i Organizacji w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Roboczej CAF z udziałem polskiej delegacji, reprezentującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jako Krajowego Korespondenta CAF oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, jako Krajowego Koordynatora CAF ds. JST.
 

Wizyta delegacji samorządowej z Ukrainy

Wizyta delegacji samorządowej z Ukrainy

14 grudnia br. w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego gościliśmy przedstawicieli lokalnych samorządów z Ukrainy z obwodu winnickiego.
 

30.11.2016 r.- Bratysława- 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF

30.11.2016 r.- Bratysława- 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF

W dniu 30 XI 2016r. w Bratysławie odbyła się 7. Europejska Konferencja Użytkowników CAF nt. „Usprawnienia CAF – jak je identyfikować, wybierać i wdrażać”.
 

6-10.10.2016 r. -wizyta polskiej delegacji do południowej prowincji Armenii Vayts Dzor

6-10.10.2016 r. -wizyta polskiej delegacji do południowej prowincji Armenii Vayts Dzor

W dniach 6-10.10.2016 r. miała miejsce wizyta polskiej delegacji do południowej prowincji Armenii Vayts Dzor. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego reprezentowała pani dyrektor dr Iwona Wieczorek.
 

22-24.09.2016 r. - Macerata - IX Międzynarodowa Konferencja ESPAnet „Welfare Models and Models of Capitalism”

22-24.09.2016 r. - Macerata - IX Międzynarodowa Konferencja ESPAnet „Welfare Models and Models of Capitalism”

W dniach 22-24 września 2016 r. we Włoszech, w miejscowości Macerata odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja ESPAnet „Welfare Models and Models of Capitalism”, w której wzięło udział około 200 naukowców i praktyków z kilku krajów europejskich.
 

 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego