Strona główna » Wydarzenia

WydarzeniaNowy termin kongresu Perły Samorządu, 12-13

Nowy termin kongresu Perły Samorządu, 12-13 października 2020 r. , Gdynia

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane koronawirusem COVID-19 organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu wydarzenia. Nowy termin Kongresu Perły Samorządu to 12-13 października 2020 r.
 

Zmiana terminu  XXVI Zgromadzenia Ogólnego

Zmiana terminu XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP, 29-30 września 2020 r., Ossa

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju ZMIANIE ULEGŁ TERMIN Zgromadzenia Ogólnego ZPP.
Nowy termin to: 29-30 września 2020 r.
Miejsce: Hotel Ossa Conference&Spa w Ossie
 

Szkolenie on-line oferta wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - 2 lipca 2020 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na szkolenie on-line dotyczące oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku na przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej
i odnawialnych źródeł energii.

„WODA - zasób życia, endogenny potencjał czy zagrożenie?” - zaproszenie na kolejne seminarium w dniu 2 lipca 2020 r.

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Zmienia się kolej w województwie podlaskim

Podpisana została umowa na modernizację ostatniego odcinka linii kolejowej Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Zostanie on dostosowany do prędkości 200 km/h. Został również otwarty nowoczesny i dostępny dla wszystkich podróżnych dworzec kolejowy w Bielsku Podlaskim. Dobiega także końca przebudowa zabytkowego dworca w Białymstoku – jedna z największych inwestycji programu modernizacji dworców PKP na latach 2016-2023. 26 czerwca 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przebywał z wizytą w województwie podlaskim, gdzie mówił o zmieniającej się kolei w tym regionie.

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29-30 czerwca 2020 roku. Miejsce i zasady uczestnictwa w zgromadzeniu pozostają bez zmian. Mamy


VI Europejski Kongres Samorządów , 9 - 11 grudnia 2020 r. - Karpacz

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Seminarium on-line pt. Human rights of LGBTI persons in Poland

10 czerwca 2020 r. odbyło się seminarium on-line pt. Human rights of LGBTI persons in Poland. Wydarzenie zostało zorganizowane przez wydział Rady Europy (RE) zajmujący się tematyką orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (SOGI). Podczas webinarium dyskutowano o ramach prawnych oraz wkładzie polityki na poziomie lokalnym w walkę z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. W spotkaniu wzięły udział podmioty krajowe i międzynarodowe, w tym polski RPO, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów z Polski. W webinarium uczestniczył reprezentant Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Konsultacje on - line zespołu ekspertów OECD z przedstawicielami instytucji krajowych, Urzędów Marszałkowskich i Urzędów Wojewódzkich

15 maja 2020 r. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w konsultacjach uzupełniających prowadzonych w formie on-line przez ekspertów OECD. Konsultacje były realizowane w ramach projektu Związku Miast Polskich pt. Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju, celem którego jest wsparcie szkoleniowo - doradcze dla miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno - gospodarczą. W ramach projektu realizowany jest komponent, który ma dostarczyć know - how oraz rekomendacje ze strony międzynarodowej organizacji zewnętrznej (OECD) w zakresie efektywności prowadzenia polityki rozwoju oraz wzmacniania potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Świętujmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Świętujmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej !

Zapraszamy do włączenia się do akcji #mojaflaga, organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowanej przez Biuro Programu "Niepodległa". Zachęcamy również do zapoznania się z miniprzewodnikiem „Biało-Czerwona”, opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ciekawą ofertę na „majówkę” przygotowało również Narodowe Centrum Kultury, a także Polska Opera Królewska. Świętujmy razem !
 

Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast - kolejne seminarium ON-LINE

Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w kolejnym seminarium poświęconym wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast. Tym razem rozmawiać będziemy o tym, jak wykorzystać transformację cyfrową dla rozwoju.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na w dniach 28 i 29 kwietnia 2020 r. na szkolenia online z przygotowania wniosków do Programu LIFE

Szkolenia stanowią okazją do spotkania z ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek. Do współprowadzenia NFOŚiGW zaprosił przedstawicieli Komisji Europejskiej. Przedstawiona zostanie metodyka przygotowania projektu LIFE, zakres informacji przedstawianych w koncepcji/wniosku. Omówione zostaną też nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE.
 

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich - Ossa 21-22 kwietnia

W dniach 21-22 kwietnia w Ossie odbędzie się XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Wydarzenie będzie miało charakter sprawozdawczo - programowy i połączone będzie z wyborami uzupełniającymi do Zarządu Związku Powiatów Polskich.
 

77. rocznica wybuchu powstania w warszawskim

77. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie

Tegoroczne obchody wybuchu powstania w warszawskim getcie po raz pierwszy w historii odbyły się wirtualnie. Muzeum Getta Warszawskiego wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przygotowały programy, w którym przypomniano wydarzenia sprzed 77 lat temu. W ten sposób uczczono pamięć walczących mieszkańców.
 

Spotkanie on-line krajowych korespondentów

Spotkanie on-line krajowych korespondentów CAF - 16 kwietnia 2020 r.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie online korespondentów krajowych CAF. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Polski: przedstawiciele NIST oraz Katarzyna Dudzik - przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej pełniąca funkcję krajowego korespondenta CAF (Common Assessment Framework).
 

KONGRES ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ, 15-16 KWIETNIA 2020 R., WROCŁAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE

W dniach 15-16 kwietnia 2020 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbędzie się KONGRES ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ, który jest kontynuacją Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy.

VI Europejski Kongres Samorządów - ZMIANA TERMINU - 1-2 czerwca 2020 r. , Karpacz

Około dwóch tysięcy osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, organizacji pozarządowych, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej weźmie udział w IV Europejskim Forum Samorządów w Karpaczu.

Kongres Energetyki Słonecznej, Warszawa 1-2 kwietnia 2020 r.

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zaprasza na Kongres Energetyki Słonecznej, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2020 r. w Warszawie. Pierwszy dzień będzie poświęcony potencjałowi i uwarunkowaniom rozwoju sektora w Polsce, aukcjom OZE, a także o finansowaniu projektów fotowoltaicznych. Drugi - roli słonecznego sektora w transformacji energetycznej Unii Europejskiej w kontekście pakietu klimatycznego European Green Deal, także korzyściom z rozwijania projektów słonecznych dla samorządów i społeczności lokalnych.

Związek Miast Polskich przygotował „Poradnik

Związek Miast Polskich przygotował „Poradnik dla MIAST”

„Poradnik dla MIAST” to zbiór informacji na temat inicjatyw, wymiany doświadczeń, współdziałania i walki miast z epidemią COVID-19.
 

Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów - Ustronie 20-21 marca 2020 r.

W dniach 20 – 21 marca 2020 r. w Ustroniu odbędzie się Kongres Przewodniczących Rad Gmin, Miast i Powiatów. Podczas wydarzenia zostanie omówiona m.in. tematyka organizacji pracy organu stanowiącego w kontekście wymagań wynikających z przepisów prawa oraz skutki ostatnich zmian prawnych w samorządowych ustawach ustrojowych dla praktyki funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

1 
2 
3 
4 
5 
... 
31 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego