Strona główna » Wydarzenia

WydarzeniaPorozumienie z Centrum Szkoleniowym Poczty
26 listopada 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Szkoleniowym Poczty Polskiej S.A. Podpisy pod dokumentem złożyły: Iwona Wieczorek, Dyrektor NIST i Barbara Wichrowska, Dyrektor Centrum.

Konferencja - „Biomasa, biogaz czy geotermia?
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na konferencję pt. „Biomasa, biogaz czy geotermia? – możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” organizowaną w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, finansowanego przez Unię Europejską ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.

Konferencja - „Architektura przyjazna seniorom”
Dostosowanie istniejących placówek medycznych do potrzeb osób starszych, oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, jak również tworzenie oddziałów geriatrycznych przy istniejących placówkach będzie wyzwaniem dla architektów na najbliższe lata. W związku z tym zasadnym jest nabywanie dodatkowych kompetencji w tym zakresie. Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem wykładów podczas bezpłatnej konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Wręczenie nagród  - "Ogólnopolski ko
22 listopada 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego odbyło się wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez redakcję czasopisma "Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego" we współpracy z NIST.

XIV finał wojewódzkiego „Konkursu sprawności
22 listopada 2019 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wziął udział się XIV finale wojewódzkiego „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” realizowanego w ramach działań profilaktycznych pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Wydarzenie odbyło się w Akademickim Centrum Sportowo - Dydaktycznym Politechniki Łódzkiej.

22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu prawa publicznego transportu zbiorowego pt. „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”.

Instytut Miast i Regionów zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach".

Konferencja naukowa - „Administracja państwowa,
Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918-1939”, która odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Konwent Informatyków Polski Zachodniej,
Celem wydarzenia jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymiana doświadczeń, a także promocja najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych.

Środki unijne z programu Infrastruktura i Środowisko zostaną przeznaczone na budowę trzech dróg ekspresowych w województwach: mazowieckim, podlaskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

Międzynarodowa konferencja - „Nierówna
20 listopada 2019 r. w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”. Wydarzenie odbywać się będzie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na konferencji, która odbędzie się hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, zostaną poruszone najnowsze trendy dotyczące obszaru informatyzacji urzędów oraz instytucji administracji publicznej w Polsce.

20 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 na Stadionie Wrocław przy Alei Śląska 1 odbędzie się VII Dolnośląski Kongres Samorządowy, organizowany pod hasłem „Silny Samorząd – Silne Państwo”.

20 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii odbędzie się konferencja „SAT4EST - system wspomagający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi”.

Konferencja - Ekonomiczne, finansowe i logistyczne
Przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w dniu 18 listopada 2019 r. w IV Konferencji naukowej - Ekonomiczne, finansowe i logistyczne wyzwania wobec współczesnych przemian gospodarczych „Logistyka w erze czwartej rewolucji przemysłowej".

IX Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i IX Dzień
15 listopada 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu odbył się IX Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i IX Dzień Dawcy Szpiku. Tegoroczne sympozjum poświęcone było zagadnieniom związanym z nowotworem tarczycy.

Konferencja - „Senior w bezpiecznych przestrzeniach”,
18 listopada 2019 r. w auli Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja pn. „Senior w bezpiecznych przestrzeniach”, będąca inicjatywą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w ramach Forum Idei Ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego.

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów.

Debata, na której dyskutowano o istocie cyberbezpieczeństwa, budowaniu wizerunku marki a także zdrowym stylu życia i aktywności młodych ludzi, odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Kongres Polityki Miejskiej, 15-16 listopada,
Główny temat tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej stanowi debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym takim jak: kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, transport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
... 
31 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego