TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.Akceptuję politykę cookies
Strona główna » Wydarzenia

WydarzeniaMiasto Płock już po raz czwarty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 postaci wirtualnej konferencji

20 września 2020 r. Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego - dr Iwona Wieczorek uczestniczyła w Dożynkach Wojewódzkich 2020. Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Łodzi, a współorganizatorem - Gmina Uniejów.

Na zaproszenie Dowódcy 9 BRYGADY OBORNY TERYTORIALNEJ - im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” - płk. Pawła Wiktorowicza, Dyrektor NIST - dr Iwona Wieczorek wzięła udział w uroczystych obchodach wręczenia sztandaru wojskowego.

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Nabór wniosków trwa do 2 października 2020 r.

W niedzielę, 6 września 2020 r. Dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego była gościem porannego programu „Budzi się ludzi”. Program transmitowany był na żywo z zabytkowego parku przy Gminnym Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Dzierżąznej. Podczas spotkania Dyrektor NIST wraz z wójt Gminy Zgierz - Wioletą Głowacką oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu – Agnieszką Jóźwik , rozmawiały o współpracy Instytutu z Gminą Zgierz, dotychczasowych i przyszłych, wspólnych działaniach a także roli kobiet w świecie polityki i biznesu.

Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda ogłosił konkurs „Osiągnij sukces z PPP”. Podmioty publiczne mogą w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które mają być zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w trzech kategoriach:
1.Zielone inwestycje - projekty, których celem jest produkcja energii w sposób nieemisyjny
2. EkoBudynki - projekty, których celem jest zapewnienie nowoczesnej kubatury na potrzeby instytucji publicznych
3. Przyjazne otoczenie - projekty, obejmujące rewitalizację i zagospodarowanie terenów


Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji od 5 grudnia 2020 r. nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś dokument, dzięki któremu staje się to możliwe.

4 września 2020 r. w Warszawie ministrowie finansów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęli deklarację o kontynuacji współpracy gospodarczej. Polska Prezydencja w V4 zbiegła się w czasie z kryzysem COVID-19. Walka z jego negatywnymi skutkami ekonomicznymi ma także wymiar regionalny. Podczas spotkania poprzedzającego podpisanie deklaracji, ministrowie rozmawiali m.in. na temat aktualnych wyzwań gospodarczych w Europie oraz o współpracy w obszarze podatku VAT, w tym mobilności rynku cyfrowego.

4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przepisy ustawy wprowadzają nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników polegające w szczególności na rozszerzeniu zakresu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot. Szczegółowe informacje oraz usługi online dla pracodawców można znaleźć na portalu Biznes.gov.pl (link www.biznes.gov.pl/delegowanie).

Około 850 dostępnych cenowo mieszkań, z rządowego programu rozwoju mieszkalnictwa, powstanie na terenie Rzeszowa – przewiduje porozumienie o współpracy, które – 3 września 2020 r. w tym mieście – podpisali Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Do 26 listopada 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA będą szczegółowo analizować każdy wniosek złożony w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Będą prowadzone rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria.

1 września 2020 r. tuż przez 4:45, rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. W tym roku uroczystość została zorganizowana przez Wojsko Polskie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji realizują projekt „Pod biało-czerwoną”, która zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.

Samorządy będą mogły wykazywać ustawowe wyłączenia z limitu zadłużenia, które zostały wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową. Na stronie Ministerstwa Finansów znajdą się praktyczne wskazówki mające ułatwić przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Premier Mateusz Morawiecki z dniem dzisiejszym odwołał z pełnionej funkcji wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika. Na stanowisko wojewody małopolskiego powołany został Łukasz Kmita.

Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. – Będę prezydentem polskich spraw. To przewodnia myśl mojej prezydentury – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami - to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać między
24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na rekultywację i przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka oraz na zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury.

Przedstawiciele gmin Lubin, Czernichów oraz gmin i miast Pyzdry i Szadek podpisali z ministrem cyfryzacji porozumienia dotyczące współpracy przy rozwoju sieci szerokopasmowych.

1 
... 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
... 
62 
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego