Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce

Wydarzenia naukowe i samorządowe w PolsceKonferencja - „Bezpieczeństwo i niezawodność systemów IT” - 5 grudnia 2019 r. - Kraków

Zakres tematyczny bezpłatnej konferencji, która odbędzie się w Hotelu Holiday Inn w Krakowie, obejmuje między innymi zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, polityki zapobiegania wyciekom danych, a także oprogramowanie antywirusowe i systemy archiwizacji danych.

Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych - 5 grudnia 2019 r. , Warszawa

Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych - 5 grudnia 2019 r. , Warszawa

5 grudnia 2019 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (ul. Wawelska 56, Warszawa) odbędzie się konferencja podsumowująca konkurs Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych.


 

Konferencja „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, 2-3 grudnia 2019 r., Warszawa

Konferencja „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, 2-3 grudnia 2019 r., Warszawa

W dniach 2-3 grudnia 2019 r. w sali pod kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie) odbędzie się konferencja „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”.

 

Konferencja - „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”, 29 listopada 2019 r., Warszawa

Konferencja - „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”, 29 listopada 2019 r., Warszawa

Konferencja - organizowana w II rocznicę rozpoczęcia funkcjonowania NIW - jest przestrzenią spotkania dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań, inspiracji i wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i doświadczenia w zakresie działania organizacji pozarządowych w Polsce.
 

4. Forum Inteligentnego Rozwoju - 28 listopada 2019 r. - Uniejów

28 listopada 2019 r. w Uniejowie rozpoczyna się 4. Forum Inteligentnego Rozwoju. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona zostanie nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

Konferencja - „Biomasa, biogaz czy geotermia? - możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii”, 27 listopada 2019 r., Łódź

Konferencja - „Biomasa, biogaz czy geotermia? - możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii”, 27 listopada 2019 r., Łódź

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na konferencję pt. „Biomasa, biogaz czy geotermia? – możliwości i innowacje w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” organizowaną w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, finansowanego przez Unię Europejską ze środków POIiŚ na lata 2014-2020.
 

Konferencja - „Architektura przyjazna seniorom” - szansa na przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje dla architektów, 26 listopada 2019 r., Warszawa

Konferencja - „Architektura przyjazna seniorom” - szansa na przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje dla architektów, 26 listopada 2019 r., Warszawa

Dostosowanie istniejących placówek medycznych do potrzeb osób starszych, oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, jak również tworzenie oddziałów geriatrycznych przy istniejących placówkach będzie wyzwaniem dla architektów na najbliższe lata. W związku z tym zasadnym jest nabywanie dodatkowych kompetencji w tym zakresie. Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem wykładów podczas bezpłatnej konferencji organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
 

Konferencja - „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”

22 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu prawa publicznego transportu zbiorowego pt. „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”.

Konferencja naukowa - „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918-1939”, 21 listopada 2019 r., Warszawa

Konferencja naukowa - „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918-1939”, 21 listopada 2019 r., Warszawa

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918-1939”, która odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.
 

Konwent Informatyków Polski Zachodniej, 21-22 listopada 2019 r., Międzyzdroje

Konwent Informatyków Polski Zachodniej, 21-22 listopada 2019 r., Międzyzdroje

Celem wydarzenia jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymiana doświadczeń, a także promocja najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych.
 

Międzynarodowa konferencja - „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, 20 listopada 2019 r., Cieszyn

Międzynarodowa konferencja - „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”, 20 listopada 2019 r., Cieszyn

20 listopada 2019 r. w Cieszynie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń”. Wydarzenie odbywać się będzie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

Konferencja - „IT w Administracji" - 20 listopada 2019 r. - Warszawa

Na konferencji, która odbędzie się hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, zostaną poruszone najnowsze trendy dotyczące obszaru informatyzacji urzędów oraz instytucji administracji publicznej w Polsce.

VII Dolnośląski Kongres Samorządowy - „Silny Samorząd - Silne Państwo” - 20 listopada 2019 r.

20 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 na Stadionie Wrocław przy Alei Śląska 1 odbędzie się VII Dolnośląski Kongres Samorządowy, organizowany pod hasłem „Silny Samorząd – Silne Państwo”.

Konferencja - „SAT4EST - system wspomagający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi”, 20 listopada 2019 r., Warszawa

20 listopada 2019 r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii odbędzie się konferencja „SAT4EST - system wspomagający lokalną administrację w zarządzaniu lasami niepaństwowymi”.

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów.
 

Debata studencka - „Różne wymiary samorządu” - 14 listopada 2019 r. - Warszawa

Debata, na której dyskutowano o istocie cyberbezpieczeństwa, budowaniu wizerunku marki a także zdrowym stylu życia i aktywności młodych ludzi, odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Kongres Polityki Miejskiej, 15-16 listopada, Kielce

Kongres Polityki Miejskiej, 15-16 listopada, Kielce

Główny temat tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej stanowi debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym takim jak: kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo, transport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu.
 

Konkurs - „Innowacyjny samorząd”

Termin zgłoszeń do konkursu: od 6 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

Kongres oświatowy w Zakopanem, 13 listopada 2019 r., Zakopane

13 listopada 2019 r. w Zakopanem rozpoczyna się Kongres EduHoryzonty „Zarządzanie oświatą w sercu Europy”. Przez dwa dni eksperci związani z oświatą będą dyskutować, wymieniać doświadczenia i pomysły.

„Niepodległa do Hymnu” - zapraszamy do wspólnego śpiewania Hymnu 11 listopada 2019 r.

„Niepodległa do Hymnu” - zapraszamy do wspólnego śpiewania Hymnu 11 listopada 2019 r.

W 2018 w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w kraju i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach! Kolejna edycja akcji odbędzie się w tym roku. Już dziś zapraszamy Państwa do wspólnego zaśpiewania hymnu 11 listopada 2019 r. dokładnie o godzinie 12:00.
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
13 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego