Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce

Wydarzenia naukowe i samorządowe w PolsceII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Wybory Samorządowe - Samorządowe Wybory” - 22 maja 2018 r. - Warszawa

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Wybory Samorządowe - Samorządowe Wybory” - 22 maja 2018 r. - Warszawa

22 maja 2018 r. w Auli im. Jana Baszkiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Wybory Samorządowe - Samorządowe Wybory” zorganizowane przez WNPiSM, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 

Konferencja „Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar PRAWA DO MIASTA” - 22 maja 2018 r. , Łódź

Konferencja „Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar PRAWA DO MIASTA” - 22 maja 2018 r. , Łódź

W dniu 22 maja 2018 r. przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczył w konferencji nt. „Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar prawa do miasta”, której organizatorem była Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi.
 

Konferencja "Nowe wyzwania w administracji publicznej", 22 maja 2018 r., Warszawa

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem.

22-23.05.2018 r., Warszawa - XI Polski Kongres ITS

W dniach 22-23 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się jedenasta edycja Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych.

17-18.05.2018 r., Kozienice - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce - finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków”

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Kozienicach odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce – finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków”. Ogólnopolska Konferencja Finanse JST stała się rozpoznawalnym wydarzeniem o charakterze naukowym, odwiedzanym przez przedstawicieli świata nauki oraz sektora samorządu terytorialnego. Tematyka Konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień, dotyczących finansowych i prawnych problemów optymalizacji dochodów i wydatków samorządu terytorialnego.

Europejski Kongres Gospodarczy - 14/16 maja 2018 r. - Katowice

Europejski Kongres Gospodarczy - 14/16 maja 2018 r. - Katowice

W dniach 14-16 maja 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się jubileuszowa X edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas trzydniowego cyklu debat uczestnicy rozmawiali o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.
 

14-15.05.2018 r., Gdynia - III Krajowy Kongres Sekretarzy,

Informujemy, że III Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się 14-15 maja 2018 roku w Gdyni.

14-16.05.2018 r., Katowice - X Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 14-16 maja 2018 r. w Katowicach odbędzie się X Europejski Kongres Gospodarczy, promowany przez organizatorów jako największa impreza gospodarcza Europy Centralnej.

Komisja Małych Miast - 10-11 maja 2018 r., Odolanów

Komisja Małych Miast - 10-11 maja 2018 r., Odolanów

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Odolanowie odbyło się posiedzenie Komisji Małych Miast Związku Miast Polskich. Podczas obrad Marek Wójcik – pełnomocnik Zarządu Związku ds. legislacyjnych omówił bieżące sprawy legislacyjne dotyczące m.in. specjalnych stref ekonomicznych, zagospodarowania przestrzennego, mniejszości narodowych, przedstawił aktualny system finansowania oświaty.
 

Szkolenie „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. w praktyce urzędnika samorządowego”, 9 maja 2018 r., Bydgoszcz

Szkolenie „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. w praktyce urzędnika samorządowego”, 9 maja 2018 r., Bydgoszcz

9 maja 2018 r. w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy odbyło się bezpłatne szkolenie „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. w praktyce urzędnika samorządowego” zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Supraślu

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Supraślu

Na zaproszenie Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wzięła udział w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które rozpoczęły się modlitwą w Klasztorze Męskim ZNMP w Supraślu i mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. NMP Królowej Polski.
 

IV Europejski Kongres Samorządów, 26-27 kwietnia br., Kraków

IV Europejski Kongres Samorządów, 26-27 kwietnia br., Kraków

W dniach 26-27 kwietnia br. przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięli udział w IV Europejskim Kongresie Samorządów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz samorządowcy, politycy, działacze sektora pozarządowego, eksperci i przedsiębiorcy z Polski oraz z zagranicy.
 

Kongres „ Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” , 26 kwietnia 2018 r., Warszawa

Kongres „ Wspólnie o Konstytucji na Narodowym” , 26 kwietnia 2018 r., Warszawa

26 kwietnia 2018 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”. W wydarzeniu uczestniczył Pan Andrzej Duda – Prezydent RP, który w swoim wystąpieniu odniósł się do reformy konstytucyjnej i ogólnokrajowego referendum z nią związanego.
 

IV Europejski Kongres Samorządów 26-27 kwietnia 2018 r., Kraków

IV Europejski Kongres Samorządów 26-27 kwietnia 2018 r., Kraków

Kongres, którego organizatorem jest Instytut Studiów Wschodnich, stanowi okazję do wymiany myśli i doświadczeń dotyczących współczesnych wyzwań, jakie stoją przed regionami i samorządami. Poruszane tematy koncentrują się wokół wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych.
 

IV Europejski Kongres Samorządów - Kraków, 26-27 kwietnia 2018 roku

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem Samorząd strategią dla przyszłości

Forum Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego - 13-14 kwietnia 2018 r., Aleksandrów Łódzki

Forum Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego - 13-14 kwietnia 2018 r., Aleksandrów Łódzki

W dniach 13-14 kwietnia 2018 r. w Aleksandrowie Łódzkim odbyło się Forum Przewodniczących Rad Województwa Łódzkiego. Podczas obrad prelegent – Paweł Lisowski, omówił zmiany związane z nowelizacją ustaw o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, zwracając uwagę m.in. na budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie, inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, wydłużenie kadencji organów samorządowych, obowiązek utrwalenia, transmitowania i udostępniania obrazu i dźwięku z obrad organu stanowiącego, zmianę formy głosowania, komisję skarg i wniosków, nowe kompetencje przewodniczącego rady, czy zmiany dotyczące funkcjonowania klubów radnych i uprawnień radnych.
 

Konferencja „Samorząd Terytorialny a Władza Centralna" - 13 kwietnia 2018 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego WPIA. Tematem konferencji będzie problematyka relacji między samorządem terytorialnym a władza centralną.

XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 10 - 11 kwietnia 2018 r., Warszawa

XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 10 - 11 kwietnia 2018 r., Warszawa

Program zgromadzenia, w którym uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nawiązywał do dwóch rocznic: 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia reaktywowania samorządu powiatowego.
 

Konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

Konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne” - 5 kwietnia 2018 r.

W dniu 5 kwietnia 2018 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pn. „NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY DANYCH. Wpływ RODO na przetwarzanie danych przez instytucje publiczne”.
 

Konferencja „Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym” - 26 marca 2018 r., Warszawa

Konferencja „Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym” - 26 marca 2018 r., Warszawa

26 marca 2018 r. w Senacie odbyła się organizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Wydziału Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie konferencja pt. „Administracja państwowa i samorząd w Polsce w ujęciu historyczno-prawnym”. W konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytut Samorządu Terytorialnego wzięło udział ponad 50 osób ze świata nauki, polityki i samorządu.
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
... 
10 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego