Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST

Wydarzenia NISTZapraszamy na Europejską Konferencję Użytkowników CAF

Zapraszamy na Europejską Konferencję Użytkowników CAF

12 kwietnia 2018 r. w Sofii odbędzie się 8. Europejska Konferencja Użytkowników CAF „Organizacje sektora publicznego na drodze do doskonałości – utrwalanie/ zakorzenianie/ osadzanie zasad doskonałości” .
Zapraszamy zainteresowanych do przesyłania propozycji dobrych praktyk lub zgłoszenia chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu.
 

20.03.2018 r.,  Lublin - Konferencja Miasta 2050

20.03.2018 r., Lublin - Konferencja Miasta 2050

Urząd Miasta Lublin zaprasza na Konferencję Miasta 2050, będącą jednocześnie podsumowaniem projektu Foresight Lublin 2050 oraz otwarciem dyskusji na temat innowacyjnych ścieżek rozwoju miast, które uwzględniają kluczowe potrzeby i wyzwania – zarówno bieżące, jak i te, które dopiero stoją przed nami.
 

Szkolenie - „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w działalności samorządowej” - 12 marca 2018 r. - Ostróda

Szkolenie - „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w działalności samorządowej” - 12 marca 2018 r. - Ostróda

12 marca 2018 r. w Ostródzie w sali konferencyjnej Hotelu Dom Polonii odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Savoir-vivre i elementy protokołu dyplomatycznego w działalności samorządowej”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

7 marca 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego reprezentowanym przez Panią dr Iwonę Wieczorek - Dyrektora NIST a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Zarządu.
 

Rejestracja na egzamin - „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania - kompetencje - sposób działania” - Warszawa

Rejestracja na egzamin - „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania - kompetencje - sposób działania” - Warszawa

W związku z rozpoczętą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rekrutacją kandydatów do pełnienia funkcji komisarzy wyborczych informujemy, iż Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego organizuje bezpłatny egzamin „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania – kompetencje - sposób działania”.
 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” - 01.03.2018, Zduńska Wola

Obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” - 01.03.2018, Zduńska Wola

W dniu 01.03.2018 przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wziął udział w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Narodowej w Zduńskiej Woli.
 

Trwa badanie usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych

Badanie jest częścią analiz prowadzonych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), o którym więcej informacji znajdą Państwo m.in. w załączonym piśmie polecającym z Ministerstwa Rozwoju.

Głównym celem badania jest:

- rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego
w samorządach lokalnych
- identyfikacja barier w odniesieniu do korzystania z usług wsparcia
- charakterystyka potrzeb doradczo-szkoleniowych w samorządach

Szkolenie - „Źródła informacji i metody analizy danych w procesie tworzenia, wdrażania 
i ewaluacji dokumentów strategicznych w jst” - 28 lutego 2018 r. - Łódź

Szkolenie - „Źródła informacji i metody analizy danych w procesie tworzenia, wdrażania i ewaluacji dokumentów strategicznych w jst” - 28 lutego 2018 r. - Łódź

28 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Narodowego Instytutu Samorząd Terytorialnego w Łodzi odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Źródła informacji i metody analizy danych w procesie tworzenia, wdrażania i ewaluacji dokumentów strategicznych w jst”, które zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

I Spotkanie Eksperckiej Grupy Roboczej - Analizy popytu i podaży usług doradczych w jst

I Spotkanie Eksperckiej Grupy Roboczej - Analizy popytu i podaży usług doradczych w jst

26 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie Eksperckiej Grupy Roboczej sformułowanej na potrzeby projektu „Analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD)” zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz firmę PCG Polska, w którym uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego: dr Agnieszka Łuczak oraz dr Artur Gajdos. ...
 

Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym", 23 lutego 2018 r. Warszawa

Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym", 23 lutego 2018 r. Warszawa

W dniu 23 lutego 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zespół Zadaniowy ds. Promocji Polski na Szczeblu Samorządowym i Obywatelskim zorganizował Seminarium pt. „Kultura Bezpieczeństwa Podmiotów Fizycznych i Prawnych a Zrównoważony Rozwój w Wymiarze Lokalnym". Seminarium przewodniczyli Pan Andrzej Trzęsiara - Z-ca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Pan Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Piotr Roman - Prezydent Bolesławca - Prezydent Euroregionu Nysa. W trakcie spotkania zaprezentowano uregulowania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, bezpieczeństwa ekologicznego, jako elementu bezpieczeństwa Państwa oraz kultury bezpieczeństwa a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym.
 

Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

W dniach 19-20 lutego 2018 r. dr Agnieszka Łuczak z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, poświęconemu Revision of Committee of Ministers’ Recommendation No.R (98) 12 on the supervision of local authorities’ action.
 

Szkolenie - „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu” - 13 lutego 2018 r. - Pelplin

Szkolenie - „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu” - 13 lutego 2018 r. - Pelplin

13 lutego 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu”, które zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

II Ogólnopolskie Forum Samorządów - 10 lutego 2018 r. - Jasionka k. Rzeszowa

II Ogólnopolskie Forum Samorządów - 10 lutego 2018 r. - Jasionka k. Rzeszowa

10 lutego 2018 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się organizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewodę Podkarpackiego II Ogólnopolskie Forum Samorządów. Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, a honorowym patronatem objął je Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
 

Szkolenie - „Zmiany w zakresie Ochrony Danych Osobowych w JST, w związku z wejściem w życie RODO” - 8 lutego 2018 r. -  Olsztyn

Szkolenie - „Zmiany w zakresie Ochrony Danych Osobowych w JST, w związku z wejściem w życie RODO” - 8 lutego 2018 r. - Olsztyn

8 lutego 2018 r. w Olsztynie odbyło się bezpłatne szkolenie, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.: „Zmiany w zakresie Ochrony Danych Osobowych w JST, w związku z wejściem w życie RODO”.
 

Szkolenie - „Program RODO w jednostce samorządowej” - 23 stycznia 2018 r. - Biała Podlaska

Szkolenie - „Program RODO w jednostce samorządowej” - 23 stycznia 2018 r. - Biała Podlaska

23 stycznia 2018 r. w Białej Podlaskiej odbyło się bezpłatne szkolenie, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego nt.: „Program RODO w jednostce samorządowej”.
 

Szkolenie - „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu” - 19 stycznia 2018 r. - Łomża

Szkolenie - „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu” - 19 stycznia 2018 r. - Łomża

19 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łomży odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu”, które zorganizował Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji - praktyczne aspekty” - 18 stycznia 2018 r. - Wysokie Mazowieckie

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji - praktyczne aspekty” - 18 stycznia 2018 r. - Wysokie Mazowieckie

18 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie odbyło się bezpłatne szkolenie nt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji - praktyczne aspekty”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Noworoczne spotkanie u Prezydenta Miasta Sieradza

Noworoczne spotkanie u Prezydenta Miasta Sieradza

Na zaproszenie Prezydenta Sieradza Pawła Osiewały Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek wzięła udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym, które odbyło się 13 stycznia br. w Teatrze Miejskim w Sieradzu.
 

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji” - 10 stycznia 2018 r. - Kraśnik

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji” - 10 stycznia 2018 r. - Kraśnik

10 stycznia 2018 r. w sali konferencyjnej Restauracji Zielony Dworek w Kraśniku odbyło się bezpłatne szkolenie pt.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji” - 9 stycznia 2018 r. - Tomaszów Mazowiecki

Szkolenie - „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji” - 9 stycznia 2018 r. - Tomaszów Mazowiecki

9 stycznia 2018 r. w sali obrad Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego odbyło się bezpłatne szkolenie pt.: „Kodeks Postępowania Administracyjnego po nowelizacji”, zorganizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 

1 
2 
3 
4 
5 
... 
17 
 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego