Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » 24.11.2017 r., Łódź - ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

24.11.2017 r., Łódź - ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego

A+ A-
 

24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród oraz wyróżnień laureatom I edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego.

Konkurs został zorganizowany we współpracy redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przy poparciu Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jego celem jest popularyzacja nauki prawa o aktach stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego i tworzenie wysokich standardów w zakresie rejestracji stanu cywilnego w środowisku pracowników urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru w Polsce jak również promowanie i zachęcanie tych osób, aby w swojej zawodowej czy naukowej działalności dostrzegali istotne problemy natury prawnej czy instytucjonalnej i podejmowali się ich rozwiązywania poprzez odpowiednie stosowanie prawa.

Prezydium Komisji Konkursowej przeanalizowało i poddało ocenie 42 nadesłane prace, spośród których 6 wyróżniono zaś trzem najlepszym autorom prac przyznano nagrodę. Wszystkie nadesłane prace cechowały się wysokim poziom merytorycznym, co dowodzi tego, że jest to przedsięwzięcie, które należy kontynuować w przyszłości. Wyniki Konkursu prezentują się następująco:

I miejsce: Anita Zych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie

II miejsce: Paweł Kartasiński, Asystent sędziego, Sąd Rejonowy Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Sosnowcu

III miejsce: Krzysztof Buliński, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lipinkach

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać sześć wyróżnień:

Wyróżnienie pierwsze: Maria Pławecka-Stańdo, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żegocinie

Wyróżnienie drugie: Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim

Wyróżnienie trzecie: Tomasz Lorenc, Referendarz sądowy, Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

Wyróżnienie czwarte: Renata Zdzichowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osięcinach

Wyróżnienie piąte: Daniela Wybrańczyk, Asystent sędziego, Sąd Okręgowy XVII Wydział Cywilny Rodzinny w Katowicach

Wyróżnienie szóste: Mirosława Cielniak, Główny specjalista, Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu

Nagrody wraz z gratulacjami wręczali: z ramienia redakcji czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” - redaktor naczelny dr Piotr Kasprzyk i sekretarz redakcji Piotr Skubiszewski, oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego dr Iwona Wieczorek.

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz gratulujemy, życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz gorąco zachęcamy do udziału w przyszłej edycji Konkursu - termin nadsyłania prac: 28 lutego 2018 r.

Więcej informacji o II edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu rejestracji stanu cywilnego, prawa osobowego oraz prawa rodzinnego: http://metryka.info/pl/o-konkursie/


 
  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego