NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Wydarzenia NIST » „Dostępność ponad barierami”. Trwa nabór wniosków w konkursie PFRON

„Dostępność ponad barierami”. Trwa nabór wniosków w konkursie PFRON

A+ A-

onkurs „Dostępność ponad barierami” ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to wsparcie lokalnych inicjatyw poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

1 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych to 10 mln. Wartość grantu dla jednego Wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 1 mln zł i nie więcej niż 2mln zł.

Jakie działania będą dofinansowywane?

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań:

  • zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,
  • wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,
  • wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,
  • poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w ramach konkursu mogą być składane od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r.

Wnioski o przyznanie grantu składane są:

  • w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP

Więcej informacji na stronie

„Dostępność ponad barierami”. Trwa nabór wniosków w konkursie PFRON - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2023 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego