Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia » Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019

 

Już po raz piąty Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała uroczyste spotkanie noworoczne z udziałem ambasadorów akredytowanych w Polsce,  przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej oraz przedsiębiorców. Dyplomatyczne Otwarcie Roku to doroczna uroczystość służąca podsumowaniu najważniejszych wydarzeń, jak również prognozowaniu szans gospodarczych dla Polski, Europy i świata.  

Spotkanie otworzył prezes KIG Andrzej Arendarski, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 2018 rok był bardzo udany zarówno pod względem eksportu polskich towarów, jak i usług. Wskazał również na kilka niepokojących zjawisk w polityce międzynarodowej, które mogą niekorzystnie wpłynąć także na polską gospodarkę, np. brexit.

Następnie swoje wystąpienia wygłosili m.in.: Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta  RP Krzysztof Szczerski, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii - Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - Tadeusz Skobel.

W drugiej części spotkania odbyły się prezentacje trzech województw.  Samorządowcy mieli okazję do przedstawienia atutów i potencjału swojego regionu, zachęcali także do odwiedzenia i inwestowania na swoim terenie. Pierwsze wystąpienie dotyczyło województwa podkarpackiego, prezentację przedstawił marszałek Władysław Ortyl. Oficjalną prezentację Podlasia przedstawił uczestnikom spotkania Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło. Ostatnie promowało się województwo kujawsko-pomorskie.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019 odbyło się w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i zgromadziło ponad 400 gości, w tym ponad 100 zagranicznych dyplomatów, z ramienia Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego udział w wydarzeniu wzięła Wicedyrektor Sylwia Ługowska-Bulak. 
 
 
rss
 

 
Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego