Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Forum Samorządowe Województwa Lubelskiego, 23 maja 2019 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Forum Samorządowe Województwa Lubelskiego, 23 maja 2019 r., Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

A+ A-
 

23 maja 2019 r. w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur miało miejsce Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego, którego patronem był Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Forum zorganizowane zostało z okazji 20-lecia funkcjonowania samorządów wojewódzkich i powiatowych oraz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele samorządów, marszałkowie i starostowie pełniący te funkcje w ostatnim 20-leciu, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci obecnej kadencji, a także przedstawiciele środowisk naukowych i gospodarczych. Współorganizatorami Forum byli: Województwo Lubelskie, Powiat Lubelski i Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

W pierwszej części Forum miały miejsce wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych z województwa lubelskiego. Dotyczyły one wyzwań, przed jakimi stoi Polska w najbliższych latach oraz podsumowywały osiągnięcia naszego kraju w ostatnich 15 latach, tj. od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Odczytano także listy przedstawicieli Rządu RP do uczestników Forum. Ponadto w czasie Forum obecni byli Ministrowie Rządu RP: Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz Jerzy Kwieciński,  Minister Inwestycji i Rozwoju.

 

W drugiej części Forum odbyły się trzy panele dyskusyjne.

 

  • I sesja plenarna „20 lat samorządów wojewódzkich i powiatowych”
  • II sesja plenarna „15 lat wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”
  • III sesja plenarna „Innowacyjny Samorząd – Samorząd Przyszłości”

 

Przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, prof. Jan Fazlagić był jednym z panelistów II sesji plenarnej. Uczestniczący w  panelu Minister Kwieciński zwrócił uwagę na duży udział funduszy unijnych w tworzeniu PKB w województwie lubelskim co może być zagrożeniem dla trwałego wzrostu w regionie w sytuacji, gdy fundusze te zostaną w przyszłości ograniczone. Zwrócił także uwagę na wielki strumień inwestycji w wysokości 10 mld złotych w obecnej perspektywie unijnej, który jest dwa razy większy niż w  poprzedniej. Dużym wyzwaniem jest fakt, że województwo Lubelskie nie zmniejszyło w ciągu ostatnich 15 lat dystansu, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego do innych województw, szczególnie w Polsce zachodniej. Minister podkreślał także znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju wśród priorytetów Rządu RP. Prof. Jan Fazlagić zgodził się z wnioskami przedstawionymi przez Ministra Jerzego Kwiecińskiego , a także wskazał na sukcesy polskiej gospodarki polegające na tym, ze jest ona coraz bardziej znaczącym eksporterem kapitału. Polskie firmy coraz intensywniej rozwijają swoją działalność zagranicą. Ekspert NIST zwrócił także uwagę na fakt, że dane statystyczne nie oddają pełnego obrazu postępu, jaki się dokonał w ostatnich 15 latach. Obraz ten uzupełniają relacje osób odwiedzających Polskę. Prof. Fazlagić dzięki stałym kontaktom od 2004 roku ze studentami zagranicznymi studiującymi w Polsce podzielił się swoimi doświadczeniami, z których wynika, iż dla wielu studentów z zagranicy Polska obecnie jest krajem bardzo atrakcyjnym i nowoczesnym, który postrzegają jako co najmniej tak samo rozwinięty jak ich kraje macierzyste.

 


galeria - foto 1
galeria - foto 2
 PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego