Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji „Budowanie bazy, wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”, 18 września 2018 r. , Łódź

II Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji „Budowanie bazy, wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”, 18 września 2018 r. , Łódź

A+ A-
 

18 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja nt. „Budowanie bazy, wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”, w którym uczestniczył przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Organizatorami konferencji byli: Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzka Szkoła Rewitalizacji. Celem konferencji było zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji, tak aby stworzyć kompleksową oraz interaktywną bazę wiedzy, kompetencji i doświadczeń, które są niezbędne do zdefiniowania i rozwoju regionalnej oraz inteligentnej specjalizacji w zakresie urbanistycznej rewitalizacji. Wykład wprowadzający pt.  „Rola wymiany wiedzy i umiejętności w regeneracji miasta” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Markowski”.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne poświęcone aspektom urbanistyczno – architektonicznym, społecznym oraz biznesowym. W ramach sesji pierwszej referat wprowadzający  pt. „Nowa strategia miasta – jak myśleć o smart city?” wygłosił mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski. Następnie ze swoim referatem – „Rewitalizacja Łodzi – gdzie jesteśmy?” -   wystąpił mgr inż. arch. Jakub Krzysztofik. 

Kolejną sesję dotyczącą kwestii społecznych zainaugurowała dr hab. Justyna Danielewicz wykładem wprowadzającym pt. „Założenia polityki społecznej w procesach rewitalizacji. W dalszej kolejności wystąpiła dr Edyta Masierek z referatem pt. „Dobre i złe praktyki w transformacji społecznej.”  W ostatnim bloku, dotyczącym aspektu biznesowego, referaty wygłosili mgr inż. Ireneusz Jabłoński - referat wprowadzający pt. „Rola władz miasta w (strategicznym) zarządzaniu procesem rewitalizacji”  oraz prof. dr hab. Danuta Stawasz – referat pt. „Rewitalizacja jako instrument rozwoju sfery gospodarczej – dobre praktyki, chybione projekty.”

W każdej z części konferencji odbyły się stosownie do poruszanej tematyki panele dyskusyjne oraz dyskusja z udziałem publiczności.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego