Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Forum Miejskiego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 10 czerwca 2019 r., Warszawa

II posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Forum Miejskiego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 10 czerwca 2019 r., Warszawa

A+ A-
 

10 czerwca 2019 r. dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf reprezentowała Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego  na II posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Forum Miejskiego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowane zostały m.in. założenia funkcjonowania Platformy Krajowe Forum Miejskie  oraz przedstawiono prace nad programowaniem perspektywy finansowej po 2020 r., w szczególności w kontekście Celu 5 i wymiaru miejskiego. Podczas sesji warsztatowej poruszane były kwestie funkcjonowania Krajowego Forum Miejskiego oraz problematyka jego integracji z Kongresem Polityki Miejskiej. 

Krajowe Forum Miejskie stanowić ma platformę do debaty różnych interesariuszy oraz aktorów miejskich na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Debata ta  będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się warunków i trendów rozwoju miast zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i globalnym. Dotyczy to głównie lepszego powiązania krajowej polityki miejskiej z politykami sektorowymi, polityką spójności UE po 2020 r., Agendą Miejską dla Unii Europejskiej, ale także Nową Agendą Miejską ONZ i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W 2022 r. w Katowicach zorganizowana zostanie jedna z największych konferencji pod egidą ONZ – XI edycja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum). Forum to zostało powołane przez ONZ do zbadania jednego z najważniejszych problemów współczesnego świata, czyli gwałtownej urbanizacji i jej wpływu na społeczeństwo, na miasta, gospodarkę, zmiany polityczne i klimatyczne. Na przestrzeni kilku lat zmieniło się ono w światową konferencję na temat miasta. MIiR szacuje, że na Forum przyjadą przedstawiciele ponad 100 krajów (poprzednie dwie edycje Światowego Forum Miejskiego w Kuala Lumpur i Quito zgromadziły ponad 20 tys. uczestników w każdym z miast). Podczas konferencji Polska chce promować tematy związane ze zrównoważonym rozwojem przestrzennym, polityką miejską, mieszkalnictwem oraz spójnością terytorialną miast i regionów. Wydarzenie ma być również okazją do zaprezentowania polskich osiągnięć w zakresie rewitalizacji oraz dostępności mieszkań i przestrzeni publicznej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego