Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Konferencja - „Z tradycją w przyszłość - design thinking o turystyce wiejskiej i agroturystyce”, 19 października 2019 r., Nadarzyn

Konferencja - „Z tradycją w przyszłość - design thinking o turystyce wiejskiej i agroturystyce”, 19 października 2019 r., Nadarzyn

A+ A-
 

19 października 2019 r. w Ptak Warsaw Expo w  Nadarzynie miała miejsce konferencja pt.: ,,Z tradycją w przyszłość – design thinking o turystyce wiejskiej i agroturystyce”. W temat konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej ,,Gospodarstwa Gościnne” oraz Lokalną Organizacją Turystyczną ,,Kraina Lessowych Wąwozów” w ramach Kampanii Odpoczywaj na wsi  wprowadził zebranych moderator Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ,,GG”. Omówił program oraz cele konferencji, następnie opowiedział o turystyce wiejskiej w działaniach MRiRW. Podkreślił sukcesy z zakresu rozwoju oraz promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w świetle trudności, które skutkują osłabieniem tego segmentu rynku. W trakcie wydarzenia zaproszeni goście zaprezentowali m.in.: dobre praktyki europejskie - Klaus Ehrlich, włoskie mechanizmy wdrażania prawa oraz systemów jakości - Umberto Selmi, a także krajowe działania na rzecz wsparcia turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz budowy produktów turystycznych opartych o tradycje polskiej wsi – Bożena Srebro. Partner Zarządzający Generator Pomysłów – Tomasz Chyrchel omówił rolę nowoczesnej metody myślenia - design thinking, która umożliwia otwartość na nowe informacje oraz pobudza kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań przyczyniających się do rozwoju innowacji w procesie kształtowania polityki rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Kolejni prelegenci identyfikowali, rozpowszechniali oraz wymieniali wiedzę i dobre praktyki z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki, umożliwiających wypracowanie podstaw do utworzenia systemowego podejścia dla turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego