Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » Konferencja dotycząca profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży - 9 marca 2018 r. - Łódź

Konferencja dotycząca profilaktyki społecznej wśród dzieci i młodzieży - 9 marca 2018 r. - Łódź

A+ A-
 

Zgromadzonych powitał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty, którzy po rozpoczęciu konferencji przystąpili do podpisania porozumienia. Ma ono na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi instytucjami i zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych. Zgodnie z założeniami projektu w dniach od 20 do 30 kwietnia w województwie łódzkim odbędzie się cykl debat, zakończony podsumowującą konferencją planowaną na 29 maja 2018 r.

Po podpisaniu porozumienia głos zabrał Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, który podkreślił, że jest ono zwieńczeniem szerszego procesu, a także dowodem na to, że władza publiczna również podejmuje obywatelskie inicjatywy. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Jolanta Skrzydlewska wyraziła nadzieję, że porozumienie będzie dziełem, z którego wszyscy będą mogli skorzystać.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna konferencji podczas której przedstawiono m.in. dobre praktyki współpracy szkół z miejscowymi komendami, pracę wydziałów ruchu drogowego oraz działania podejmowane przez Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi Tadeusz Zagajewski omówił zagadnienia dotyczące nauczania pierwszej pomocy - Powinien istnieć łańcuch edukacyjny - od przedszkola, gdzie dzieci uczą się przez zabawę, przez szkołę, zakłady pracy aż po organizacje senioralne człowiek powinien uczyć się pierwszej pomocy - mówił prelegent.

W drugiej części konferencji poruszono m.in. temat cyberprzestępczości, przestępczości narkotykowej, ale również funkcjonowanie klas mundurowych jako element wychowawczy przygotowujący do pracy w służbach a także aspekty związane z pełnieniem służby policjanta.

W spotkaniu, w którym wziął udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego uczestniczyło ponad 100 osób – przedstawicieli służb mundurowych, władz centralnych i samorządowych, członkowie terenowych delegatur Kuratorium Oświaty, przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego