Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » Międzynarodowe Seminarium Eksperckie Narodowego Instytutu Wolności - 28 czerwca 2019 r. - Warszawa

Międzynarodowe Seminarium Eksperckie Narodowego Instytutu Wolności - 28 czerwca 2019 r. - Warszawa

A+ A-
 

28 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie odbyło się I międzynarodowe seminarium eksperckie zorganizowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie było okazją do poznania i zarazem wymiany międzynarodowych doświadczeń w gronie instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się projektowaniem i realizacją polityk ukierunkowanych na wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

W panelu I zatytułowanym ,,Wolontariat, świadoma konsumpcja czy dawanie lajków? Aktywność młodych obywateli i sposoby jej wspierania przez państwo” wzięli udział polscy eksperci: Kamil Wrzos (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości), dr Iwona Błaszczak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. Marek Rymsza (Uniwersytet Warszawski) oraz specjalista ze Stanów Zjednoczonych prof. Leslie Lenkowsky (Indiana University). Tematem dyskusji była aktywność obywatelska i zaangażowanie w życie publiczne młodych ludzi w świetle motywacji, barier i przykładów różnych form aktywności. W oparciu o swoje badania i doświadczenie zawodowe paneliści przedstawili:

  • przykłady zaangażowania młodych ludzi w sektorze organizacji obywatelskich i lokalnych społeczności oraz przyczyny i konsekwencje braku zaangażowania młodych ludzi,
  • przykłady polityk, programów rządowych i inicjatyw obywatelskich, które oferują młodym ludziom innowacyjne sposoby angażowania się w życie publiczne.

 

W panelu II pt.: ,,Jak zapewnić stabilny rozwój społeczeństwa obywatelskiego? Rozwiązania z Chorwacji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski” wzięli udział specjaliści z zagranicy, którzy na co dzień zajmują się kwestiami wspomagania przez państwo aktywności obywatelskiej i funkcjonowania III sektora: Nemanja Relić (Doradca Urzędu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Chorwacja), Carole Couvert (Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej), Ben Harrison (Kierownik Zespołu ds. strategii i partnerstwa, Ministerstwo kultury, mediów, sportu, Zjednoczone Królestwo) oraz Weronika Najda (Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego). Paneliści reprezentujący agencje rządowe i inne instytucje publiczne wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego przedstawili:

  • polityki prowadzone w swoich krajach, z uwzględnieniem diagnozy stanu sektora i wybranych narzędzi wykorzystywanych do realizacji tych polityk – programów, regulacji prawnych, instytucji i mechanizmów finansowania,
  • dobre praktyki, możliwe do wdrożenia w innych krajach.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk podsumowując tegoroczne seminarium międzynarodowe podziękował prelegentom za inspirujące wystąpienia, licznym uczestnikom za przybycie, współpracownikom za zaangażowanie i przygotowanie wydarzenia oraz podkreślił rolę Instytutu we wspieraniu organizacji obywatelskich i dostosowywanie jego działań do potrzeb oraz uwarunkowań III sektora, dążenia do upraszczania procedur tak, by zastosowane rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego