Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", 25 - 26 września 2018 r., Kokoszyce

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", 25 - 26 września 2018 r., Kokoszyce

A+ A-
 

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizowały w dniach 25-26 września 2018 r. w Kokoszycach Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Koordynatorami przedsięwzięcia byli dr Michał Poniatowski z UKSW oraz prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, ekspert NIST, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
Głównym celem Konferencji była analiza zagadnień prawnych dotyczących współdziałania związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w perspektywie poszanowania zasady partnerstwa stron we wzajemnych relacjach oraz podejmowanych wspólnych działań dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Wydarzenie było adresowane zarówno do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, jak również praktyków w zakresie administracji samorządowej zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.
Na konferencję składały się cztery sesje obejmujące różne aspekty współdziałania związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszego dnia konferencji w sesji pierwszej zatytułowanej "Multiaspektowość współdziałania" referaty wygłosili: prof. UO dr hab. Dariusz Walencik, mgr Katarzyna Pluta (UO) – Współdziałanie jednostek organizacyjnych związków wyznaniowych i gmin w zakresie planowania przestrzennego, prof. UO dr hab. Jerzy Nikołajew – Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych, prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) – Wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie grzebania zmarłych na cmentarzu wyznaniowym, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT) – Ekspresja religijna organów samorządu terytorialnego w Polsce, oraz prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk – Realizacja dobra wspólnego jako cel współdziałania jednostek samorządu terytorialnego i związków wyznaniowych. W drugiej sesji popołudniowej zatytułowanej "Współdziałanie na rzecz dobra człowieka" referaty wygłosili: dr Justyna Krzywkowska (UWM) – „Okno życia" jako przykład wspólnych działań związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego podejmowanych dla ochrony życia poczętego, dr Michał Poniatowski (UKSW) – Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, dr Dawid Daniluk – Współdziałanie wyznaniowych osób prawnych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mgr Jacek Kołota (UKSW) – Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obrady pierwszego dnia konferencji zakończyła interesująca i długa dyskusja na temat podjętych problemów teoretycznych i praktycznych.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją zatytułowaną "Współdziałanie na rzecz dobra wspólnego". Referaty wygłosili: prof. KUL dr hab. Marek Bielecki – Współdziałanie kościołów i innych związków wyznaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa państwa, dr Maciej Kubala (UZ) – Współdziałanie kościołów i innych związków wyznaniowych z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświaty, mgr Michał Ożóg (UJ) – Współdziałanie Kościoła katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej, prof. UO dr hab. Andrzej Szymański – Władza ludowa contra o. Kloc. Z frontu walki z nielegalnym handlem dewocjonaliami w powiecie kozielskim w 1965 r. oraz dr Konrad Walczuk (ASzWoj) – Współdziałanie samorządu terytorialnego z kościołami i wspólnotami religijnymi na Słowacji.
Ostatnia sesja konferencji była zatytułowana "Współdziałanie na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami". W tej sesji swoje przedłożenia zaprezentowali: mgr  Marek Paszkowski (UWM) – Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad nieruchomymi zabytkami sakralnymi, prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański – Ochrona zabytków sakralnych w Gminie-Mieście Tomaszów Mazowiecki – współdziałanie  związków wyznaniowych i samorządu terytorialnego, dr Mateusz Pszczyński (UO) – Samorządowe uchwały o udzieleniu dotacji na zabytki należące do kościołów i innych związków wyznaniowych w Województwie Opolskim oraz dr Mariusz Grabowski (UKSW) – Budownictwo sakralne na gruntach jednostek samorządowych.
Podobnie jak pierwszego dnia, wystąpienia prelegentów zakończyła interesująca i merytoryczna dyskusja, wskazująca na aktualność i wieloaspektowość podejmowanej problematyki.
W konferencji jako prelegenci wzięli udział specjaliści z zakresu prawa wyznaniowego z wielu ośrodków naukowych w Polsce, zajmujący się problematyką wyznaniową i samorządową z różnych perspektyw naukowych. Zapewniło to wysoki poziom merytoryczny obrad oraz interesującą wymianę poglądów naukowych.
Konferencja była pierwszym tego typu przedsięwzięciem zorganizowanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego i Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego