Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Porozumienie między NIST a NIW-CRSO z kontrasygnatą wicepremiera! - 3 kwietnia 2019 r. - Łódź

Porozumienie między NIST a NIW-CRSO z kontrasygnatą wicepremiera! - 3 kwietnia 2019 r. - Łódź

A+ A-
 

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego podpisał porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Demokracji. Umowę kontrasygnował prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

W imieniu swoich jednostek podpis na umowie złożyli: dr Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Demokracji. Na dokumencie znalazł się również trzeci podpis – kontrasygnata wicepremiera Piotra Glińskiego.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie realizacji zadań statutowych na rzecz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. W ramach umowy strony będą współdziałać w zakresie opracowywania ekspertyz, opinii i ocen dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów oraz koncepcji zmiany aktów prawnych z tym związanych.  Jednostki zobowiązały się do współpracy przy działalności promocyjno-wydawniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej. Planowane jest również wspólne realizowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, a także popularyzacja społeczeństwa obywatelskiego i budowy e-administracji.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego