Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » Rekrutacja do KSAP!

Rekrutacja do KSAP!

A+ A-
 

Zgłoszenia do postępowania rekrutacyjnego do KSAP dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w Internetowym Systemie Zgłoszeń Rekrutacja KSAP (ISZ) elektronicznego formularza zgłoszenia wraz z elektroniczną ankietą dotyczącą zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego, a następnie przesłanie lub złożenie w siedzibie KSAP, w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja do KSAP", podpisanego przez osobę składającą zgłoszenie wydruku wraz z pozostałymi dokumentami.

Kontakt

tel.: +48 22 60 80 128 
e-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl

 

http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/rekrutacja-do-ksap-2

 

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego