Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Seminarium - „Niepodległa a samorząd”, 23 październik 2018 r., Uniejów

Seminarium - „Niepodległa a samorząd”, 23 październik 2018 r., Uniejów

A+ A-
 

23 października 2018 r. na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie miało miejsce seminarium pn. Niepodległa a samorząd, którego organizatorami byli: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Biuro Programu „Niepodległa”. Podczas otwarcia głos zabrali kolejno Wojciech Kirejczyk - Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”, dr Iwona Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego oraz Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów.

Witając obecnych na sali przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku oraz młodzież licealną organizatorzy nawiązali do przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kontekście tworzenia podstaw samorządu terytorialnego.

Podczas pierwszej sesji zatytułowanej Odzyskanie niepodległości a budowa podstaw samorządu terytorialnego głos zabrali prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki kierujący Katedrą Historii XIX i XX wieku na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Małgorzata Łapa z Katedry Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem wystąpienia profesora Wysockiego były „Rodzime i obce źródła samorządu”. Prelegent przybliżył uczestnikom seminarium historię samorządności, której początek przypada na czasy starożytne wskazując na wybrane rozwiązania mające wpływ na kształtowanie się samorządu. Wystąpienie Pani dr Łapy „Wokół decentralizacji władzy - samorząd terytorialny w Rzeczpospolitej (1918 - 1939)” poświęcone było budowaniu samorządności w pierwszych latach odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani doktor odniosła się do kolejnych aktów prawnych, które stworzyły ramy dla odrodzenia samorządu w niepodległej Polsce. Wystąpienia naukowców stanowiły wstęp do dalszej dyskusji, w której poza prof. dr hab. Wiesławem Janem Wysockim, dr Małgorzatą Łapą wzięli także udział dwaj historycy mgr Mirosław Kaczmarek - Wicedyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz mgr Zbigniew Zagajewski - ekspert w Biurze Wojewody Łódzkiego. Moderatorem dyskusji był dr Tomasz Kłos z Zakładu Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dobór prelegentów reprezentujących różne spojrzenie na moment odzyskania przez Polską niepodległości w 1918 r. oraz początki kształtowania się państwowości i samorządności zapewnił nie tylko wieloaspektowe spojrzenie, ale także ożywioną dyskusję.

Tematem drugiej sesji była Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z Biurem Programu „Niepodległa”. Pan Wojciech Kirejczyk, Zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa” omówił współpracę jednostek samorządu terytorialnego z Biurem Programu "Niepodległa" w latach
2019 - 2021.W swoim wystąpieniu przybliżył zasady używania logotypu i korzystania z kalendarium wydarzeń, a także omówił najciekawsze inicjatywy realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
z programu „Niepodległa”. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się za zasadami naboru oraz najczęściej popełnianymi błędami podczas aplikowania o dofinansowanie, które zaprezentował Pan Kamil Wnuk, Rzecznik Prasowy Biura Programu „Niepodległa”. Przedstawiciele BP „Niepodległa” zachęcali uczestników wydarzenia do aplikowania o środki w ramach kolejnego naboru.

 

Podsumowując seminarium Pani Dyrektor Wieczorek skierowała podziękowanie na ręce Pana Dyrektora Wojciecha Kirejczyka - współorganizatora wydarzenia oraz gospodarza miejsca – Pana Burmistrza Miasta Uniejów. Tak duże zainteresowanie problematyką seminarium, w którym uczestniczyło ok. 130 osób, potwierdza trafność wyboru tematu oraz zachęca Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego do podejmowania kolejnych inicjatyw wpisujących się w obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


 
  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego