Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), 27 listopada 2018 r., Strasburg

Spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), 27 listopada 2018 r., Strasburg

A+ A-
 

27 listopada 2018 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie Grupy Roboczej dot. e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED). Wśród 13 przedstawicieli państw członkowskich Rady Europy, a także reprezentantów organizacji pozarządowych funkcjonujących przy organizacji i przedstawiciele Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, znalazł się także przedstawiciel Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.  Celem spotkania było zrealizowanie decyzji Europejskiego Komitetu na rzecz Demokracji i Zarządzania Rady Europy (European Committee on Democracy and Governance – CDDG), na podstawie której powołano zespół roboczy do stworzenia praktycznych rekomendacji dotyczących zagadnień e-demokracji. Spotkanie składało się z trzech zasadniczych części merytorycznych. Podczas pierwszej z nich zostały zaprezentowane oczekiwania co do treści merytorycznych, które mają zostać ujęte w dokumencie. Zgłaszane pomysły dotyczyły takich zagadnień jak: zaufania do narzędzi e-partycypacyjnych; prywatności i bezpieczeństwa w sieci; kompetencji cyfrowych pracowników administracji, jak również użytkowników narzędzi cyfrowych; współpracy rządowo-samorządowej na rzecz upowszechniania narzędzi e-partycypacyjnych; fake newsów i problemów dezinformacji. Przedmiotem drugiej części spotkania była prezentacja  działań z zakresu e-demokracji, które mogłyby zostać wykorzystane jako przykłady dobrych praktyk. Trzecia część spotkania dotyczyła przyjęcia struktury rekomendacji dotyczących e-demokracji, nad którymi będą trwały dalsze prace podczas kolejnych spotkań. Punktem wyjścia rozważań była analiza obowiązujących rekomendacji Komitetu Ministrów CM/Rec(2009)/1 dotyczących e-demokracji, które zostały przyjęte w dniu 18 lutego 2009 roku.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego