Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Spotkanie Grupy Roboczej ds. E-Demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), Strasburg, 14-15 marzec 2019 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. E-Demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED), Strasburg, 14-15 marzec 2019 r.

A+ A-
 

W dniach 14 -15 marca 2019 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej na temat e-demokracji (Working Group on e-democracy GT-ED). W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 państw członkowskich Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych oraz organizacji pozarządowych. W ramach polskiej delegacji w obradach udział wzięli eksperci Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Spotkanie dotyczyło omówienia raportu z pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej GT-ED, które odbyło się w dniu 27 listopada 2018 r. Głównym celem spotkania była debata w sprawie wytycznych przygotowanych przez ekspertów Rady Europy na temat e-demokracji. Podczas obrad skoncentrowano się w szczególności na doprecyzowaniu definicji e-demokracji oraz poruszono kwestie związane z przeprowadzaniem e-wyborów, zgłaszaniem e-petycji, prowadzeniem e-konsultacji oraz organizacją e-referendów. Omówiono również problemy związane z bezpieczeństwem w sieci, ochroną danych osobowych, elektroniczną identyfikacją, przejrzystością oraz dostępem do informacji. Przedmiotem zainteresowania ekspertów były również zagadnienia związane z pojęciami e-obywatel oraz e-governance. Wiele uwagi poświecono także narzędziom, które mogą być stosowane przez kraje członkowskie do rozwijania e-demokracji. Będą kontynuowane dalsze prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji raportu

PDF
 
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego