Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia naukowe i samorządowe w Polsce » Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

Spotkanie grupy roboczej przy Komitecie na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy

A+ A-
 

Zadaniem grupy roboczej, w skład której weszli przedstawiciele 13 państw jest praca nad ww. dokumentem, mająca na celu przygotowanie rekomendacji zmian, które zostaną przyjęte przez Komitet CDDG i ostatecznie przedłożone Komitetowi Ministrów RE do akceptacji, jako wkład w rozwój idei administracji publicznej w Europie.
Podczas spotkania wymieniono m.in. informacje na temat różnych aspektów nadzoru i rozwoju sytuacji w państwach członkowskich, omówiono elementy do rozważenia przy rewizji, a także odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym wysłanym do państw członkowskich.
Grupa robocza zleciła Sekretariatowi CDDG przygotowanie do końca marca projektu zmienionego tekstu.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego