Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Spotkanie pn. "Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 roku" - 9 kwietnia 2018 r. Dobieszków

Spotkanie pn. "Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 roku" - 9 kwietnia 2018 r. Dobieszków

A+ A-
 

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Dobieszkowie odbyło się spotkanie nt. Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2018 roku", którego organizatorami
byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. 

Otwarcia spotkania dokonali:  Pan Wojciech Miedzianowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Pani dr Iwona Wieczorek Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
Podczas szkolenia, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawiciel jst z woj. łódzkiego, pracownicy Funduszu omówili absorbcję środków WFOŚiGW w Łodzi  w aspekcie realizacji  zadań proekologicznych na terenie gmin i powiatów województwa łódzkiego w 2017 r. Przedstawili także projekty planowane do realizacji przez gminy i powiaty w 2018 r. Szczególne zainteresowaniem uczestników wzbudziła informacja na temat możliwości uzyskania wsparcia w formie pożyczek i dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Prelegenci omówili także możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań proekologicznych przez osoby fizyczne. Organizatorzy umożliwili także przedstawicielom samorządów skorzystania z indywidulanych konsultacji.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego