Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Udział w pracach Komitetu na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, 17 - 18 września 2018 r., Strasburg

Udział w pracach Komitetu na rzecz Demokracji i Zarządzania (CDDG) Rady Europy, 17 - 18 września 2018 r., Strasburg

A+ A-
 

W dniach 17 - 18 września 2018 r. w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się posiedzenie working group on the Revision of Recommendation no R (98) 12 of the Committee on Ministers to Member States on Supervision of Local Authorities’ Action.w spotkaniu uczestniczył ekspert NIST, dr hab. Jarosław Szymanek.

W obradach, którym przewodniczył  Paul Rowsell z Wielkiej Brytanii, wzięli udział: Peter Andre (Austria), Olivier Filot, Edwin Lefebre (Belgia), Barbara Fialova (Republika Czeska), Aurelie Lorans (Francja), Olafur Hjorleifsson (Islandia), Agnes Paberza-Draudina, Ludmiła Ivanova (Łotwa), Nada Kurilova (Słowacja), Marta Panera Fernandez (Hiszpania), Elena Kotlyarova (Ukraina), Robert Hertzog (ekspert prawny z Francji), Gerhard Ermischer (wiceprzewodniczący Democracy Committe) oraz Stephanie Poirel (Kongres Władz Lokalnych).

W dwudniowej dyskusji skoncentrowano się głownie na kwestii różnicy miedzy nadzorem a innymi przejawami kontroli wskazując, iż niektóre z rozwiązań nie są właściwym nadzorem (z elementami kierownictwa) wyczerpując pojęcie sprawdzania czy ewaluacji. Dyskusja podczas spotkania uwidoczniła jak istotna kwestię stanowi nazewnictwo. Podczas prac grupy roboczej sformułowano potrzebę rozróżnienia nadzoru od kontroli (ewaluacji). Przy tej okazji toczyła się też poważna dyskusja nad potrzeba włączenia w reżim ewaluacji sądów. Sporo zainteresowania wzbudzała również potrzeba wprowadzenia instancyjności mechanizmów kontroli (nadzoru) i podział ich na środki a priori i a posteriori.

Podczas spotkania w Strasburgu poruszono także zagadnienie włączenia społeczeństwa obywatelskiego w system ewaluacji samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę to, że choć włącza się obywateli w mechanizm nadzoru (ewaluacji), to jednak nie uznaje się tego udziału za element procesu decyzyjnego przebiegającego na szczeblu samorządowym. Dyskusje wzbudziły również kwestię zasad ogólnych, w tym zwłaszcza subsydiarności i tego, jak się ona ma do proponowanych, rozbudowanych procedur nadzoru, zwłaszcza jeśli nadamy mu ostry wymiar (zawierający elementy kierownictwa).

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego