Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » Uroczyste wręczenie Nagród im. Grzegorza Palki, 21 październik 2018 r., Warszawa

Uroczyste wręczenie Nagród im. Grzegorza Palki, 21 październik 2018 r., Warszawa

A+ A-
 

W dniu 21 października 2018 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. W ten sposób Liga pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. Rok 2018 jest także rokiem 25-lecia Ligi Krajowej. W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, który po raz trzeci był współorganizatorem wydarzenia.

Laureatami Nagrody im. Grzegorza Palki w 2018 roku zostali:

 

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

 1. Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

- za działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych i zmniejszenia dysproporcji między regionami

 

 

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

 1. Andrzej Matusiak – Dyrektor Stołecznej Estrady

- za wybitne osiągnięcia w zakresie współtworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej

 1. Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP

- za koordynowanie projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego oraz skuteczną reprezentację interesów społeczności lokalnych

 

 

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 1. Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka

- za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego

 1. Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn

- za działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury jurajskiego Olsztyna

 1. Janina Kwiecień – Starosta kartuski

- za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu

 

 

Kapituła Nagrody im. Grzegorza Palki, której przewodniczył Tadeusz Wrona Przewodniczący Ligi Krajowej, przyznała także 5 wyróżnień, które otrzymali:

 1. Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica

- za działania na rzecz stworzenia lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju edukacji oraz służby zdrowia

 1.    Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-Zdroju

- za inicjowanie działań w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w szczególności energii geotermalnej

 1.    Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego

- za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego

 1. Andrzej Płonka – Starosta bielski

- za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym Bielskiego Parku Technologicznego i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej

 1. Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju

- za działania na rzecz społeczności lokalnej Perły Polskich Uzdrowisk

 

 

Przedstawicielka Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Danuta Wawrzynkiewicz, członek Narodowej Rady Rozwoju, odczytała list Pana Prezydenta do uczestników uroczystości. Pan Prezydent RP wyraził uznanie i podkreślił zasługi samorządu terytorialnego oraz złożył serdeczne gratulacje laureatom, podkreślając ich dokonania. Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do uczestników uroczystości, w którym podkreślił, że samorządowcy swoją pracą czynnie uczestniczą w budowaniu potencjału Rzeczypospolitej. List do laureatów skierowała także Iwona Wieczorek, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego podkreślając w nim zasługi laureatów w działalności na rzecz rozwoju samorządności.

 

Głos zabrali ponadto:

- Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju,

- Piotr Zientarski, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Włodzimierz Tomaszewski, b. Wiceminister Rozwoju Regionalnego, radny Miasta Łodzi, reprezentujący rodzinę i przyjaciół Grzegorza Palki,

- Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Generalny Związku Powiatów Polskich w imieniu ogólnopolskich korporacji samorządowych – patronów Nagrody.

 

Tegoroczną XXI edycję uroczystości uświetnił koncert znakomitego wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka i jego TRIO, w którym wystąpią ponadto Krzysztof Nowakowski i Piotr Zaufal.

 
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego