Strona główna » Wydarzenia » Wydarzenia NIST » V Narodowy Kongres Rodziny - 21 marca 2018 r. - Warszawa

V Narodowy Kongres Rodziny - 21 marca 2018 r. - Warszawa

A+ A-
 

W spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego wzięło udział ponad 100 osób w tym reprezentanci samorządów, władz centralnych, organizacji pozarządowych i świata nauki.

Spotkanie otworzył Prezes Fundacji Jacek Sapa, który powitał zgromadzonych gości. Następnie głos zabrała Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, która przedstawiła efekty programu „Rodzina 500+” – Ze wszystkich analiz, które są prowadzone podczas realizacji tego programu, wynika nie tylko, że te pieniądze nie są marnowane, ale są świetnie inwestowane i wydawane. W większości na potrzeby dzieci - mówiła Pani Premier.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk opowiedział o zasadzie subsydiarności, którą kieruje się Ministerstwo, opierając się na 3 poziomach – Po pierwsze pomagać tam, gdzie trzeba, po drugie państwo ma szanować podmiotowość i niezależność rodzin – to nie my jako urzędnicy mamy decydować co jest dobre dla rodzin. Po trzecie trzeba włączać w politykę prorodzinną jak najwięcej podmiotów – NGO-sy, Kościół, samorządy – mówił Minister.

 

Jarosław Selin – wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniósł się do hasła Kongresu „Niepodległa Rodzinna” – Z jednej strony, gdy mowa o niepodległej myślimy o największej wspólnocie, jaką jest wspólnota narodowa. Z drugiej, gdy mowa o rodzinnej – myślimy o najmniejszej wspólnocie, jaką wytworzyła ludzkość, czyli o rodzinie. Jak mawiał Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński „Naród to rodzina rodzin”.

 

Następnie głos zabrał prof. Wojciech Roszkowski, którego zadaniem było omówienie wsparcia rodziny w perspektywie historycznej – Tak naprawdę jest to krótka historia, bo dopiero 20 ostatnich lat spowodowało, że polityka rządu musiała skupić się na rodzinie. Pokolenia wstecz nie było problemu, bo życie rodzinne, było czymś naturalnym i oczywistym – powiedział Profesor.

 

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa rodzinnego Michał Woś zachęcił do refleksji nad stanem rodziny – Należy się zastanowić w jaki sposób ją wzmocnić pod względem prawnym. Zdecydowanie smutne są dane dotyczące ilości rozwodów i szybkości w jakich do nich dochodzi. Stąd postulat wzmocnienia mediacji w procesie rozwodowym – mówił Pełnomocnik.

 

Poseł Piotr Uściński zaprezentował założenia nowej ustawy „Samorząd dla Rodziny”, której zadaniem jest stworzenie ram prawnych dla szeroko zakrojonych działań prorodzinnych.

 

Następnie rozpoczęła się debata, w której udział wzięli m.in. Jacek Sapa – Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia, Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy.


  
 
 
rss

Copyright © 2016 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego